PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

VIDEOS

Ang Bayan Editoryal, Hulyo 7 2018: Ubos-kayang labanan ang pasistang diktadurang pakana ni Duterte [Download]
Ang Bayan Headlines: Hulyo 7, 2018 [Download]
Duterte Resigns [Download]
Ka Lia [Download]
Ang Bayan Editoryal, Hunyo 21 2018: Biguin ang pasistang pakana ni Duterte sa pagkansela ng pag-uusap [Download]
Ang Bayan Headlines, Hunyo 21 2018 [Download]
Ang Bayan Editoryal, Hunyo 7 2018: Makibaka laban sa harap ng krisis at pasismo [Download]
Ang Bayan Headlines: Hunyo 7, 2018 [Download]
Ang Bayan Editoryal, Mayo 21, 2018: Wakasan ang batas militar, ibagsak ang rehimeng US-Duterte! [Download]
Ang Bayan Editoryal, Mayo 7 2018 (Edisyong Bisaya): Tapuson ang Balaod Militar ug Oplan Kapayapaan [Download]
Ang Bayan Headlines, Mayo 7 2018: Edisyong Bisaya [Download]
Ang Bayan Editoryal, Mayo 7 2018: Wakasan ang batas militar sa Mindanao at Oplan Kapayapaan! [Download]
Ang Bayan Headlines: Mayo 7, 2018 [Download]
Ka Yem: Lumad, Mandirigma [Download]
#Marx200: Mag-aral ng Marxismo, Baguhin ang mundo! [Download]
#MayoUno2018: Ka Jaime Padilla message to workers [Download]
NPA Ako: Male Red fighters slam Duterte's terror-tag on the 45th year of NDFP [Download]
Ka Oris on the 45th year of the NDFP [Download]
TEASER: Ka Monica and Ka Claire revolutionary wedding [Download]
Ang Bayan Editoryal, Abril 7 2018: Ang posibilidad ng muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan [Download]
Daguit, Camarines Norte Ambush (Dec.2,2017) [Download]
Ang Bayan Headlines, Abril 7 2018 [Download]
NPA spokesman Ka Oris on the 49th anniversary of NPA [Download]
Ang Bayan Headlines: Marso 21, 2018 [Download]
Ang Pinakamahirap na Tula [Download]
NPA-SMR celebrates International Working Women's Day 2018 [Download]
Ang Bayan Editoryal, Marso 21 2018: Itaguyod ang karapatan laban sa terorismong estado [Download]
Mga tampok na taktikal na opensiba ng NPA-Panay 2017 [Download]
Ka Oris on Duterte's parade of 'surrenderees' [Download]
Ka Oris on Duterte's NPA 'terrorist' tagging [Download]
Red fighters in Southern Mindanao sing Agaw Armas' Muog na Buo [Download]
Ka Oris' message on #WalkoutPH [Download]
Ka Loida on International Working Women's Day [Download]
Ka Concha Araneta greets fellow women on the 110th commemoration of International Working Women's Day [Download]
Ka Oris on Duterte's "terror" tag [Download]
Ang Bayan Editoryal, Pebrero 7 2018: Labanan at biguin ang teroristang atake ng rehimeng US-Duterte [Download]
Ang Bayan Headlines: Pebrero 7, 2018 [Download]
Porferio Tuna on human rights violations in Mindanao [Download]
Ka Pia on Duterte's terrorist tagging [Download]
Porferio Tuna on Duterte's threat to displace Lumads [Download]
Pag-ibig sa Rebolusyon: Umiibig din ba ang Mga Rebolusyonaryo? [Download]
Porferio Tuna on Duterte's Fake Surrenderees [Download]
NPA-Cagayan Valley invites youth to join the people's army [Download]
Mga sakahan para sa digmang Bayan [Download]
Ulat sa Katawhan 2017 [Download]
Pagbati ng Melito Glor Command sa ika-49 anibersaryo ng PKP [Download]
Wakasan ang Batas Militar ng rehimeng US-Duterte sa Mindanao [Ang Bayan 21 Enero 2018] [Download]
Manindigan para sa malayang pamamahayag [Ang Bayan 21 Enero 2018] [Download]
Headlines [Ang Bayan 07 Enero 2018] [Download]
Lubos na ihiwalay at ibagsak ang pahirap na rehimeng US-Duterte [Ang Bayan 07 Enero 2018] [Download]
Labanan at patalsikin ang tuta at pasistang rehimeng Duterte [Ang Bayan 07 Disyembre 2017] [Download]
Kabataan sumapi sa NPA [Download]
Kabataang Makabayan @53 [Download]
DuterTerorista [Download]
Sumapi sa NPA at maglingkod sa bayan [Download]
Monopolyo sa Lupa Feature [Download]
Buong lakas na biguin ang bantang pagpapahaba ng batas militar [Ang Bayan 21 Nobyembre 2017] [Download]
Abanteng Kurso ng Partido [Ang Bayan 21 Oktubre 2017] [Download]
People's War Bulletin - Maasin Raid [Download]
Pultaym [Download]