PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements related to "Mindanao"

Kinahanglang Labaw Pang Pakusgon sa BHB sa Mindanao ang Pagkompleto sa mga Rekisitos Aron Iasdang ang Gubat sa Katawhan Ngadto sa mas Taas nga Yugto, ug Mapaduol ang Katawhang Pilipino Ngadto sa Iyang Sosyalistang Kaugmaon
29 Mar 2018 Ka Joaquin Jacinto, NDFP Mindanao
The New People’s Army Must Redouble its Effort to Fulfill the Required Steps to Advance the People’ War Towards a Higher Stage, Bringing the Filipino People ever Closer to its Socialist Future
29 Mar 2018 Ka Joaquin Jacinto, NDFP Mindanao
Hinggil sa ika-32 Anibersaryo ng EDSA People Power I
27 Feb 2018 Maria Roja Banua, NDFP Bicol Region (Region V)
The Filipino People Must Harness Genuine People Power Against the Fascist Dictatorial Rule of the US-Duterte Regime
25 Feb 2018 Ka Joaquin Jacinto, NDFP Mindanao
Mabuhay ang Ika-46 na Anibersaryo ng Christians for National Liberation! Taong-simbahan, Buong Pusong Mag-ambag sa Pagsulong at Lumahok sa Digmang Bayan!
16 Feb 2018 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee
Ang pagduso sa martial law nakahagit sa pagsukol sa katawhan sa Mindanao
22 Dec 2017 Ka Efren Aksasato, NDFP Far South Mindanao