PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements related to "Martial Law"

Heed the cries of Marawi and Mindanao
21 Jun 2017 Ang Bayan, Editorial, Communist Party of the Philippines
CPP welcomes GRP commitment to continue talks; calls for immediate end to destruction of Marawi and Mindanao Martial Law
19 Jun 2017 Communist Party of the Philippines
On The Marawi Siege
15 Jun 2017 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee
On presence of US military forces in Marawi
12 Jun 2017 Communist Party of the Philippines
Presensya ng tropang US sa bansa, kaibuturan ng Huwad na kalayaan
12 Jun 2017 Jaime “Ka Diego” Padilla, NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)
Presensya ng tropang US sa Marawi City, magdudulot ng higit na kaguluhan sa bansa
12 Jun 2017 Jaime “Ka Diego” Padilla, NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)