PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements related to "Duterte"

Heed the cries of Marawi and Mindanao
21 Jun 2017 Ang Bayan, Editorial, Communist Party of the Philippines
CPP welcomes GRP commitment to continue talks; calls for immediate end to destruction of Marawi and Mindanao Martial Law
19 Jun 2017 Communist Party of the Philippines
On presence of US military forces in Marawi
12 Jun 2017 Communist Party of the Philippines
Presensya ng tropang US sa bansa, kaibuturan ng Huwad na kalayaan
12 Jun 2017 Jaime “Ka Diego” Padilla, NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)
Aerial bombing sa Marawi City, Martial Law ni Duterte—tunay na terorismo laban sa mamamayan, kundenahin!
2 Jun 2017 Ka Maria Patricia Andal, NDFP Mindoro
Hinggil sa Kampanya ng Kasinungalingan ng 9th IDPA Kaugnay sa Lehitimong Taktikal na Opensiba
1 Jun 2017 Maria Roja Banua, NDFP Bicol Region (Region V)