PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements related to "Duterte"

CPP to Duterte on threat to bomb Lumad schools
25 Jul 2017 Information Bureau, Communist Party of the Philippines
Unang Taon ni Duterte: Lalong Naghihirap ang Masa!
24 Jul 2017 Ka Tipon Gil-ayab, NPA-Kalinga (Lejo Cawilan Command)
Pahayag ng NDF-Bikol Hinggil sa Ikalawang Sona ni Duterte
24 Jul 2017 Maria Roja Banua, NDFP Bicol Region (Region V)
Pakyas nga mga saad ug walay tinuod nga kausaban sa rehimeng Duterte
23 Jul 2017 Ka Efren Aksasato, NDFP Far South Mindanao
Hinggil sa Pagpapalawig ng Batas Militar
22 Jul 2017 Maria Roja Banua, NDFP Bicol Region (Region V)
Puspusang labanan ang pagpapalawig ng batas militar
21 Jul 2017 Ang Bayan, Editorial, Communist Party of the Philippines