PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements related to "Dick Laura"

Pinakamataas na Pagpupugay kay Andres “Ka Magno” Hubilla, Rebolusyonaryong Lider ng Mamamayang Sorsoganon at Martir ng Sambayanan
5 Aug 2017 Ka Samuel Guerrero, NPA-Sorsogon (Celso Minguez Command)
The PNP-AFP will Pay for the Cowardly and Brutal Massacre of the Casiguran 4
4 Aug 2017 Carlito Cada, NPA-Camarines Norte (Armando Catapia Command)