PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Search statements

Latest statements

CPP to declare ceasefire not later than March 31 Sunod-sunod na aksyong militar ang sagot ng NPA-NCMR sa todong gera ni Duterte Laban sa Rebolusyonaryong Kilusan Pahayag ng Agustin Begnalen Command hinggil sa huwad na paumanhin ni Lt Col. Tomas Dominic Baluga Red fighters hit Consunji-hired AFP Marines in Sultan Kudarat Sunod-sunod nga Aksyong Militar ang Tubag sa NPA-NCMR sa Todo-gera ni Duterte Batok sa Rebolusyunaryong Kalihukan Update and Correction on the Tactical Offensive Report Against the 22nd IB Launched by the NPA-West Camarines Sur on March 18 Update at Correction sa Ulat ng Taktikal na Opensiba Laban sa 22nd IB noong Marso 18