PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Search statements

Latest statements

Paigtingin ang mga pakikibakang magbubukid, buwagin ang mga asyenda at isulong ang rebolusyong agraryo! Message of the Liga ng Agham Para sa Bayan on NDFP’s 44th Anniversary: Persevere in uniting the Filipino people for national liberation and genuine peace! Rally the masses by the millions; forward the people’s war for genuine peace SOLIDARITY MESSAGE On the 44th Anniversary of the NDFP Tangkang Pagkubkob ng AFP sa Camarines Sur, Bigo Land for tillers a step to break the shackles of feudalism