PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements related to "The PNP-AFP will Pay for the Cowardly and Brutal Massacre of the Casiguran 4"

Mabuhay ang Ika-46 na Anibersaryo ng Christians for National Liberation! Taong-simbahan, Buong Pusong Mag-ambag sa Pagsulong at Lumahok sa Digmang Bayan!
16 Feb 2018 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee
Pasistang Diktador US-Duterte kag 303rd BdePA sa Isla Nagbuyagyag sang ila mga Kabutigan
11 Feb 2018 JB Regalado, NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command)
On the AFP’s lies regarding the Beheading of a CAFGU member by Surigao Del Sur Paramilitar
31 Jan 2018 Ka Ariel Montero, NPA-Northeastern Mindanao
AFP ang Angayang Kondenahon sa Pagputol sa ulo sa Membro sa CAFGU nga Binuhian sa mga Paramilitar sa Surigao Del Sur
31 Jan 2018 Ka Ariel Montero, NPA-Northeastern Mindanao
AFP at Rehimeng US-Duterte pinagtatakpan ang kabiguan nito sa Disyembre 16 opensibang militar
28 Jan 2018 Amado Pesante, NPA-Northern Samar (Rodante Urtal Command)
On the AFP’s lies regarding the supposed NPA attack on AFP troops in a “relief mission” in Samar
28 Jan 2018 Information Bureau, Communist Party of the Philippines