PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements related to "BHB, Ipagtatanggol ang Mamamayan Laban sa Karahasan ng Estado"

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime!
23 May 2018 Ang Bayan, Communist Party of the Philippines
Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling
21 May 2018 Information Bureau, Communist Party of the Philippines
The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions
18 May 2018 Ka Joaquin Jacinto, NDFP Mindanao
On ouster of Sereno as chief justice
12 May 2018 Information Bureau, Communist Party of the Philippines
Pamamahagi ni Duterte ng CLOA, Pananabotahe sa Peace Talks
12 May 2018 Ka Cleo del Mundo, NPA-Quezon (Apolonio Mendoza Command)
Wakasan ang batas militar sa Mindanao at Oplan Kapayapaan
7 May 2018 Ang Bayan, Communist Party of the Philippines