PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements related to "BHB, Ipagtatanggol ang Mamamayan Laban sa Karahasan ng Estado"

Rodrigo Duterte is a misogynistic tyrrant on his way to his downfall
19 Feb 2018 Ka Teresa, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan - Southern Mindanao
Nagkamangtas ang gyera ni Duterte batuk sa Lumad sa Southern Mindanao, kontra-atake gilunsad sa NPA
19 Feb 2018 Rigoberto F. Sanchez, NPA-Southern Mindanao
Padulong sa iyang pagkahugno ang pintas-sa-kababayen-ang diktador nga si Rodrigo Duterte
19 Feb 2018 Ka Teresa, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan - Southern Mindanao
Melito Glor Command condemns Duterte’s sexist statements
16 Feb 2018 Jaime “Ka Diego” Padilla, NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)
Mabuhay ang Ika-46 na Anibersaryo ng Christians for National Liberation! Taong-simbahan, Buong Pusong Mag-ambag sa Pagsulong at Lumahok sa Digmang Bayan!
16 Feb 2018 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee
Hustisya sa mga karumaldumal na krimen ng berdugong si Palparan
15 Feb 2018 Jaime “Ka Diego” Padilla, NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)