PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements by Renmin Malaya, CNL National Executive Committee

Mabuhay ang Ika-46 na Anibersaryo ng Christians for National Liberation! Taong-simbahan, Buong Pusong Mag-ambag sa Pagsulong at Lumahok sa Digmang Bayan!
16 Feb 2018 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee
Sulong sa Daluyong! Taong-Simbahan, Buong Giting na Mag-Ambag sa Pagsusulong ng Digmang Bayan Tungo sa Mas Mataas na Antas!
26 Dec 2017 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee
Unang Pang-Rehiyunal na Kongreso ng Christians for National Liberation ( CNL ) Negros!
8 Oct 2017 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee
On The Hague Joint Declaration Anniversary and Peace Talks
2 Sep 2017 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee
Stop War on Drugs and Extrajudicial Killings
31 Aug 2017 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee
Lakbayan ng Pambansang Minorya 2017
31 Aug 2017 Renmin Malaya, CNL National Executive Committee