PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Statements by the Communist Party of the Philippines

On OPAPP statement concerning NPA military actions
25 Jun 2017 Information Bureau, Communist Party of the Philippines
Parusahan ang mga Mapandambong na Kumpanya ng Pagmimina
24 Jun 2017 NPA-IIocos Cordillera (Chadli Molintas Command)
Tanganan ang hamon ng panahon: ipagtagumpay ang digmang bayan!
24 Jun 2017 League of Science for the People
LAB honors Guillermo Ponce ‘Pons’ de Leon: revolutionary scientist for the people Tribute of Liga ng Agham Para sa Bayan – NDF
23 Jun 2017 League of Science for the People
JMS on poll survey firms like Social Weather Station and Pulse Asia
21 Jun 2017 Jose Maria Sison, Communist Party of the Philippines
Heed the cries of Marawi and Mindanao
21 Jun 2017 Ang Bayan, Editorial, Communist Party of the Philippines