PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Sindikatong Kinakanlong ng Militar, Pinarusahan ng NPA sa Camarines Sur

Iginawad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang kaparusahan kay Laurencio “Loboy” Librando alyas Batas sa maraming krimen na kinaiimbweltuhan nito laban sa rebolusyonaryong kilusan at mga mamamayan noong ika-6 ng Hulyo 2018 alas 6:10 ng umaga .

Pangunahing pampulitikang krimen ni Loboy laban sa rebolusyonaryong kilusan ay ang paniniktik sa mga baryo at masugid na paggiya mga operasyon ng kaaway na inilulunsad sa mga baryo ng bayan ng Buhi at lunsod ng Iriga.

Dagdag na krimen nito ay ang pagteterorisa at pagpapatakbo ng sindikatong sumisira sa kabuhayan ng masa tulad ng mga sumusunod:

1. Opereytor sa “paglapa” ng baka at hayup na alaga ng mga magsasaka at negosyante sa mahaba nang panahon pananatili sa lugar;
2. Panghoholdap sa mga ordinaryong masa sa kanilang pay-out sa 4Ps, Emergency Shelter Assistance at gayundin sa mga negosyante byahero sa lugar
3. Pagsasagawa ng Carnapping ng mga sasakyang pampubliko at pribado para iretoke at ibenta;
4. Kontrol sa pamamahagi ng droga na ang sariling kabataan at mamamayan sa baryo at mga katabing baryo sa Buhi at Iriga ang ginagawang merkado;
5. Pagpatay ng sinumang nakakalaban, saksi at/o nakakatuklas ng kanilang isinasagawang krimen upang manahimik na lamang;
6. Utak sa pagnanakaw ng alagang tilapia sa loob ng mga fish cage bago pa ang takdang pag-ani ng tunay na may-ari.
7. Pananabotahe sa kabuhayan ng mga masang kanyang ginigipit at kanyang nakakatunggali tulad ng pambabaril sa babuyan, paninira ng fish cage;
8. Iligal na negosyo sa pagkuha ng kahoy mula sa kabundukan ng Buhi at karatig na syudad at bayan;
9. Pagpapanggap na NPA para makapangolekta ng rebolusyonaryong buwis sa mga proyekto at negosyo;

Maraming mamamayan ang naging biktima na naghahangad ng katarungan pero nanahimik dahil sa kawalan ng lakas na lumaban sa panggigipit sa korte, lakas ng impluwensya at poder na nagmumula sa baril. Alam ng kanyang pamilya, kaibigan at malapit na sirkulo ang negosyong ito na nagsisilbing aksesorya o kundi man ay nanahimik na lang. Hayag sa kanyang mga kababaryo ang kasamaan at kapalaluan ni Loboy kaya siya ay tinatawag na ‘Batas”.

Hustisya sa mga biktima ni Loboy na sindikatong kinakanlong ng militar, hustisya para sa lahat ng masang biktima ng terorismo ng estado!

Mabuhay ang rebolusyonaryong digma!

Topics: 

Latest statements

NDFP-SMR rejects localized peace talks CPP to Malacañang: “A ‘no’ is a no” Pagbayarin nang mahal ang pasistang AFP at mga asset nila! Paigtingin at ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan! Localized peace talks will fail CPP rejects Duterte ‘localized peace talks’ On the alleged NPA “purging” in North Cotabato The mad tyrant and his DDS are on the loose!
Back to statements