PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Nagalala nga mga krimen sang pasistang rehimen US-Duterte

Ang pasistang rehimen US-Duterte nagrekord na sang nakomitir nga madamo nga mga krimen kag paglapas sa mga kinamatarung sang pumuluyo.

Ang militarista kag diktaduryal nga kinaiya sini hayag nganahublasan, pagkatapos ginsikway sang GPH ang peace talks upod sa NDFP kag gindeklarar ang all-out war batok sa CPP-NPA kag NDF kag ang pagpalawig sang martial law sa Mindanaw sang nagligad nga tuig.

Magresulta ini sang paglala sang terorismo sang reaksyonaryong estado kag magtuga sang grabe nga mga kahalitan kag pag-antos sang pumuluyo. Daku nga sayop kag pagtraydor sa interes sang pumuluyo ang pagpanalaw ni Presidente Duterte sa ika-lima nga round of peace talks agud hambalan unta ang bahin sa adyenda nga Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reform sa pagresolbar sa mga sandigan nga problema sang pumuluyo nga amo man ang gina-ugatan sang malawig na nga giyera sibil sang pungsod. Indi interesado ang reaksyonaryong gobyernong Duterte nga hambalan ang bahin sa reporma sang duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon kag maayo nga serbisyo sosyal para sa pumuluyo.

Interesado lamang ang mga opisyal sang reaksyonaryong gobyerno kag AFP/PNP nga magsurender ang CPP-NPA kag NDF kag magpartisipar sa bulok nga sistema sang reaksyonaryong politika.

Ginapasulabi sang rehimen Duterte nga lubos ipatuman ang doktrina sang neoliberal globalisasyon sa ekonomiya kag sang “giyera kontra-terorismo” sa politika nga gin-imposar sang imperyalismong US agud ipabilin nga mahuyang kag atrasadong malapyudal kag malakolonyal ang pungsod Pilipinas.

Indi kalinong kag kauswagan ang ginadulot sang “Oplan Kapayapaan” sang rehimen Duterte kag AFP/PNP nga nakabase sang konseptong “giyera kontra-terorismo” sang imperyalismong US para hatagan sang rason ang iya giyera sang agresyon kag interbensyon sa mga pungsod kag mga pumuluyo nga nagahimakas batok sa iya ekonomiko kag politikal nga mga interes.

Nagabaskog ang papel sang US sa kontra-rebolusyonaryong giyera sa Pilipinas paagi sa paghatag mga training militar sa AFP/PNP, pag-imbolbar sa planning, intelligence gathering, CMO kag combat operations kag pag-suplay sang mas moderno nga mga kagamitan

panggiyera lakip na ang military drones. Napauswag ang ikasarang sang AFP/PNP bilang kasangkapan sang terorismo sa paglunsar sang mga operasyon sang mass destruction sa kaumhan kag crowd control-mass dispersal sa mga protest rally sa kasyudaran kag special operations pareho sang extra-judicial killing.

Ang teroristang kabangis sang mga operasyon militar sang AFP/PNP sa kaumhan gin-updan man sang mabangis nga mga tinaga sang pasistang presidente nga nagakultibar sang kultura sang pagpamatay batok sa ila ginakabig nga kaaway. Nangin ordinaryo na lang nga iya ginhambal nga, “patyon ang mga terorista”, “pusilon ang kinatawo sang babaye nga NPA”, “bombahan ang eskwelahan sang mga kabataang lumad”, “ang magsuporta sa NPA kabigon nga terorista”, kag iban pa.

Kag nalakip sa listahan sang rehimen US-Duterte kag AFP/PNP bilang “terorista” ang mga indibidwal kag organisasyon nga ila ginapatihan may-ara direkta kag indirektang nagasuporta ukon bilang prente sang CPP-NPA kag NDF.

Ang kapintas sang kontra-pumuluyo nga “giyera kontra terorismo” ginalaragway na diri sa Negros. Halin sa ikaduha nga bahin sang 2017, mga 19 na ka inosenteng sibilyan nga kalabanan mga mangunguma ang nangin biktima sang extra-judicial killing kag masaker nga ginhimo sang mga bayaran nga mga ahente militar, polis kag para-militar.

Ang sikretong grupo sang naka-bonnet nga mga berdugo paisa-isa nga gintiro-patay ang mga biktima sa lain-lain nga parte sang isla sa diin 9 sa Guihulngan, Negros Oriental kag 2 sa Sagay City, 1 sa Murcia, 1 sa Don Salvador Benedicto sang Negros Occidental. May-ara man sila gin-ambus-patay nga 2 ka maki-mangunguma nga aktibista nga nag-upod sang ginpatigayon nga fact finding mission bahin sa problema sang mga mangunguma nga gin-agawan sang duta sa Brgy. Nangka, Bayawan City, Negros Oriental. May-ara man kaso sang masaker nga nagresulta sang kamatayon sa 4 ka mga mamumugon sa uma kag pila ka pilason samtang sila nag-obra sa isa ka asyenda sang Siaton, Negros Oriental.

Sa idalom sang pasistang rehimen US-Duterte, imposible maangkon ang hustisya sang mga biktima sang mga krimen kag human rights violations nga ginhimo sang mga pwersa pangseguridad sang reaksyonaryong estado.

Pareho ini ka imposible nga maangkon sang pumuluyo ang matuod nga reporma sang duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, matuod nga kalinong kag kauswagan samtang nagapabilin ang paghari sang imperyalismong US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo sa pungsod.

Isa ka makatarungan kag dungganon nga aksyon sang pumuluyo ang pagpabagsak sa pasistang rehimen Duterte. Isa ka patriotiko kag internasyonalistang katungdanan ang pagpakig-away sa imperyalismong US. Ginapanawagan ang pumuluyo nga aton pabaskogon ang pagsulong sang mga aksyon protesta sa syudad kag sang armadong paghimakas sa kaumhan.

Topics: AFP, CASER, Militarization, #US-Duterte

Latest statements

On Duterte’s demand to hold talks in Philippines Condemn Duterte-AFP’s all-out war to occupy Liguasan Marsh Expose “two-faced” Duterte in sudden postponement of NDFP-GPH peace talks – NDFP-North Central Mindanao Planned AFP military offensives behind Duterte’s talk cancellation Dalawampu’t-limang NPA na sumuko, Pinalobong Kasinungalingan ng Desperadong 9th IDPA Expect heightened militarization, fascist attacks on the people after the postponement of the NDFP-GPH peace talks May hangganan ang pagtitimpi!

Other statements by Ka Frank Fernandez, NDFP Negros Island

Pahayag sang NDF-Negros bahin sa kamatayon ni Roland Manlanat NDF-Negros nagakondenar sa ginlunsar nga military raid, ilegal nga pag-aresto kag pagpriso sa mga 6 ka pamatan-on sa Mabinay, Negros Oriental The US-Duterte Regime is the Terrorist Monster, not the CPP-NPA-NDF NDF-Negros denounces November 28 ambush/killing of cause-oriented Leaders in Bayawan City Let Us Strengthen Our Unity And Link Closely With The Masses To Advance The National Democratic Revolution
NDF-Negros Message to the Conference of the CNL – Negros Chapter
Back to statements