PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Dalawang operasyong Isnayp, Isinagawa ng NPA-Kanlurang Camarines Sur

Matagumpay na isinagawa ng Norben Gruta Command (Bagong Hukbong Bayan- Kanlurang Camarines Sur) ang dalawang magkasunod na operasyong isnayp sa Camarines Sur ngayong Marso.

Noong Marso 10, 10:10 n.u., sa Barangay Mabini, Del Gallego, inisnayp at napatay ng Pulang mandirigma si Jaime San Juan, mula sa distansyang 200 metro. Si San Juan ay aktibong elemento ng 22nd IB, CAA (CAFGU Active Auxillary).

Noong Marso 12, 7:35 n.u., muling naglunsad ng isnayp, mula sa distansyang 100 metro, sa detatsment ng 22nd IB,CAA sa Barangay Casay, Lupi. Dalawang elemento ng kaaway ang tinamaan; isa dito ay patay habang ang isa ay sugatan lamang.

Ang mga aksyong ito ay tugon ng NGC sa karahasan ng teroristang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa 1st District, Camarines Sur, partikular sa Ragay, kung saan ang mga residente ay pinaparatangang tagasuporta ng NPA. Nitong nakaraang Pebrero, mahigit 30 residente ng Barangay Patalunan ang pina-report sa Munisipyo upang “linisin” ang kanilang mga pangalan. Sa iba’t ibang mga baryo, tinatakot at pinipilit ang mga Kapitan at Barangay Council na maglabas ng mga diumano’y “simpatisador” ng NPA.

Ang paglabag ng AFP sa karapatang pantao ay naglalayong takutin at supilin ang lumalakas na militanteng paglaban ng mamamayan para sa kanilang lehitimong interes. Bahagi rin ito ng iskemang “pagpapasurender” upang mapagkakitaan ng AFP ang pabuya sa bawat “surrenderee”. Maging ang mga CAFGU, bukod sa ginagawang panangga lamang ng AFP, ay kinakasapakat sa iskemang ito.

Sa kabila ng sunod-sunod na paglabas ng mga “pekeng balita” hinggil sa pagsurender ng mga NPA, ang patuloy na operasyon ng NPA sa iba’t ibang lugar ay patunay na patuloy na lumalakas ang tunay na hukbo ng masa at muling mabibigo lamang ang AFP sa paulit-ulit nitong pagtakda ng “deadline” sa pagsupil sa NPA. Ang bawat operasyong militar ng NPA ay ambag din sa lumalakas na panawagang labanan at patalsikin ang tuta, pasista, diktador at teroristang si Rodrigo Duterte.

Nananawagan ang Norben Gruta Command sa mamamayan na patuloy na ipaglaban ang kanilang karapatan. Kasaysayan ang nagpapatunay na ang tunay na pagbabago ay nasa kamay ng masang lumalaban. Sa mga CAFGU na ginagamit lamang ng AFP, pagsilbihan ninyo ang inyong mga kababayan, at abandonahin na ang lumulubog na rehimeng walang interes na itaguyod ang kapakanan nating mga inaapi’t pinagsasamantalahan ng mga naghahari-harian.

Topics: AFP, Tactical Offensive, CAFGU, Peoples War Bulletin

Latest statements

On Duterte’s demand to hold talks in Philippines Condemn Duterte-AFP’s all-out war to occupy Liguasan Marsh Expose “two-faced” Duterte in sudden postponement of NDFP-GPH peace talks – NDFP-North Central Mindanao Planned AFP military offensives behind Duterte’s talk cancellation Dalawampu’t-limang NPA na sumuko, Pinalobong Kasinungalingan ng Desperadong 9th IDPA Expect heightened militarization, fascist attacks on the people after the postponement of the NDFP-GPH peace talks May hangganan ang pagtitimpi!

Other statements by Michael Robredo, NPA-Camarines Sur (Norben Gruta Command)

Biguin at Ibagsak ang Diktador at Tiranikong Rehimeng US-Duterte at Patuloy na Maglingkod sa Mamamayan AFP, Muling Binigwasan ng NPA sa Camarines Sur AFP, Muling Binigwasan ng NPA sa Camarines Sur Aktibong Depensa ng NPA Laban sa Paggalugad ng 9th IB sa Camarines Sur, Matagumpay! Matagumpay na Operasyong Demolisyon, Isinagawa ng NPA sa Lupi, Camarines Sur Serye ng Kabiguan, Dinanas ng 92nd DRC Tangkang Pagkubkob ng AFP sa Camarines Sur, Bigo
Back to statements