PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Pagbuklurin ang mamamayang Bikolnon sa gitna ng pananalanta ng matinding pagsabog ng Bulkang Mayon

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa lahat ng Bikolanong apektado ng magkakasunod na pagsabog ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang linggo. Kahanga-hanga ang ipinapakitang pagkakaisa ng mamamayan hindi lamang sa loob at labas ng rehiyon kundi maging sa ibang panig ng mundo upang ipaabot ang tulong sa daan-libong Bikolanong apektado ng kalamidad.

Ang kalakhang dislokadong mga pamilya ay nagpapakanlong sa mga eskwelahang ginawang evacuation centers at pinagkakasya ang mga suportang pagkain sa araw-araw. Kinakapos na rin ang mga lokal na pamahalaan ng munisipyo at prubinsya ng Albay at nanawagan na rin ng tulong. Umiiral sa tuwina ang bagabag ng nagbabadyang mas matinding pagsabog ng bulkan sa mga susunod na araw at linggo at kawalan ng kasiguruhan para sa kanilang kabuhayan ilang panahon matapos ang pangangalit ng kalikasan.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa at makabayan para higit pang pasiglahin ang mga kampanya upang matulungan ang mamamayang Bikolnon sa patuloy na pagharap sa salantang dulot ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Makakatulong ang pakikipag-alyansa sa mga progresibong pwersa at indibidwal, mga relihiyoso, mapagkawanggawang institusyon, organisayon, media at indibidwal at sa hanay ng malawak na mamamayan upang maipaabot ang lahat ng tulong na makakalap para sa mga mamamayan ng Albay. Ang kampanyang tulong ay maaring palawigin hanggang sa pagbangon ng kanilang kalagayan sakaling tumahimik na ang bulkan.

Mananatili ang aktibong depensa ng lahat ng yunit ng NPA sa mga sonang gerilya sa palibot ng Bulkang Mayon habang aktibong tumutulong sa mga nagsilikas at sa marami pang masang magsasaka sa sonang gerilya na apektado ng abo. Igagalang ng NPA ang lahat ng lehitimong pagkilos ng reaksyunaryong gubyerno at militar nito para tulungan ang mamamayan ng Albay at mga karatig prubinsya.

Topics: NPA , NDFP , Albay , Mayon , Bicol

Latest statements

Padulong sa iyang pagkahugno ang pintas-sa-kababayen-ang diktador nga si Rodrigo Duterte Duterte’s war against Lumad intensifies in Southern Mindanao, NPA launches counter-attacks Rodrigo Duterte is a misogynistic tyrrant on his way to his downfall Nagkamangtas ang gyera ni Duterte batuk sa Lumad sa Southern Mindanao, kontra-atake gilunsad sa NPA 6 na elemento ng PNP-SAF sa Antipolo City, sugatan sa pananambang ng NPA-Rizal! Pagbati ng MGC sa opensibang militar NPA Rizal P25,000 bounty sa bawat Pulang mandirigma, desperadong hakbang ni Duterte

Other statements by Maria Roja Banua, NDFP Bicol Region (Region V)

Labanan ang Pasismo at Terorismo ng Rehimeng Duterte-US-AFP, Ipagtanggol ang Karapatan at Kalayaan Hinggil sa terorismo ng rehimeng Duterte Mahigpit na Pakikipagkaisa sa Kabataang Makabayan sa ika-53 Anibersaryo ng Pagkakatatag On the Encounter in Albay and the ‘Localized Peace Talks’ Scheme of the AFP-PNP-CAFGU Hinggil sa Pagdalaw ni Duterte sa Rehiyon Oppose the Escalating Threat of Martial Law of the US-Duterte Regime!
Defend Human Rights and Civil Liberties of the People!
Pagpaslang sa menor de edad, dagdag na kaso ng paglabag sa karapatang tao sa Rehiyong Bikol
Back to statements