PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Pagbuklurin ang mamamayang Bikolnon sa gitna ng pananalanta ng matinding pagsabog ng Bulkang Mayon

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa lahat ng Bikolanong apektado ng magkakasunod na pagsabog ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang linggo. Kahanga-hanga ang ipinapakitang pagkakaisa ng mamamayan hindi lamang sa loob at labas ng rehiyon kundi maging sa ibang panig ng mundo upang ipaabot ang tulong sa daan-libong Bikolanong apektado ng kalamidad.

Ang kalakhang dislokadong mga pamilya ay nagpapakanlong sa mga eskwelahang ginawang evacuation centers at pinagkakasya ang mga suportang pagkain sa araw-araw. Kinakapos na rin ang mga lokal na pamahalaan ng munisipyo at prubinsya ng Albay at nanawagan na rin ng tulong. Umiiral sa tuwina ang bagabag ng nagbabadyang mas matinding pagsabog ng bulkan sa mga susunod na araw at linggo at kawalan ng kasiguruhan para sa kanilang kabuhayan ilang panahon matapos ang pangangalit ng kalikasan.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa at makabayan para higit pang pasiglahin ang mga kampanya upang matulungan ang mamamayang Bikolnon sa patuloy na pagharap sa salantang dulot ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Makakatulong ang pakikipag-alyansa sa mga progresibong pwersa at indibidwal, mga relihiyoso, mapagkawanggawang institusyon, organisayon, media at indibidwal at sa hanay ng malawak na mamamayan upang maipaabot ang lahat ng tulong na makakalap para sa mga mamamayan ng Albay. Ang kampanyang tulong ay maaring palawigin hanggang sa pagbangon ng kanilang kalagayan sakaling tumahimik na ang bulkan.

Mananatili ang aktibong depensa ng lahat ng yunit ng NPA sa mga sonang gerilya sa palibot ng Bulkang Mayon habang aktibong tumutulong sa mga nagsilikas at sa marami pang masang magsasaka sa sonang gerilya na apektado ng abo. Igagalang ng NPA ang lahat ng lehitimong pagkilos ng reaksyunaryong gubyerno at militar nito para tulungan ang mamamayan ng Albay at mga karatig prubinsya.

Topics: Albay, NPA, Mayon, Bicol, NDFP

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by Maria Roja Banua, NDFP Bicol Region (Region V)

Hinggil sa Muling Pagbubukas ng Usapang Pangkapayapaan Alfredo ‘Ka Bendoy’ Merilos Katarungan para kina Liz Ocampo at Alfredo ‘Ka Bendoy’ Merilos! Hinggil sa Bigong Pagsalakay ng 31st IBPA sa NPA-CMC sa Brgy. Caditaan, Magallanes, Sorsogon Hinggil sa ika-32 Anibersaryo ng EDSA People Power I Baluktot na Kwento, Baluktot na Dila Labanan ang Pasismo at Terorismo ng Rehimeng Duterte-US-AFP, Ipagtanggol ang Karapatan at Kalayaan
Back to statements