PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Ang pagduso sa martial law nakahagit sa pagsukol sa katawhan sa Mindanao

bisaya ∣ Other languages: english

Ang pagpamugos sa Rehimeng US-Duterte nga subling lugwayan ang Martial Law sa Mindanao usa ka peligrosong laraw. Dili mapasaylo si Duterte alang sa kabangis ug mabudhiong pagpahamtang niini. Subli lamang niyang gipamatud-an ang pagkamasulundon ngadto sa iyang tinuod nga mga amo, ang hangol nga mga langyawng monopolyo kapitalista.

Sukwahi sa ginapamahayag ni Duterte nga gikinihanglan ang martial law aron mapuo ang terorismo sa Mindanao, tataw nga mas gipakusgan sa AFP ug PNP ang ilang pagpangatake sa mga sibilyan. Pinaagi sa martial law, labaw pang midayag ang terorismo sa estado diha sa pagpamatay sa mga aktibista ug pagpamomba sa mga sibilyang komunidad aron tagbawon ang kahakog ni Duterte sa gahum ug para mapahisayon ang langyawng pagpanghilabot.

Ang pagduso sa martial law nakahagit sa pagsukol sa mga katawhan sa Mindanao. Labaw kanus-a man, ang katawhan mopahigayon og mas malangkobon ug mas kusganon nga pagpanghimaraut ug pakigbisog batok sa kontrakatawhan ug dapig sa oligarko nga pasistang rehimen. Mas nagatataw ang panginahanglan sa rebolusyonaryong armadong pagsukol sa katawhan aron panalipdan ang demokrasya ug kagawasan sa nasud. Dugang pa, ang armadong pagsukol sa katawhang Moro ug Lumad anaa sa makatarunganong pusisyon aron panalipdan ang ilang yutang kabilin ug katungod sa kaugalingong paghukom.

Ang tanang rebolusyonaryong pwersa sa Far South Mindanao determinadong nagahupot sa ilang kinatas-ang tahas sa pagpangulo ug pagduyog sa katawhan sa pakigbisog batok sa todo-largang gera ug pagpanumpo ug laraw ni Duterte nga magtukod og usa ka pasistang diktadurya.

Ka Efren Aksasato
Tigpamâbâ, NDF-FSMR

Topics: Mindanao, #US-Duterte, #MartialLawExtension

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by Ka Efren Aksasato, NDFP Far South Mindanao

Denounce Duterte’s flagrant brutality and puppetry and utter neglect for the millions of people in Mindanao On the encounter incidents in Sitio Datal Bonglangon, Bgry. Ned, Lake Sebu Tagging the Revolutionaries and Progressives as terrorists is a Ploy Mass action against DMCI land monopoly is progressing in Far South Mindanao Pakyas nga mga saad ug walay tinuod nga kausaban sa rehimeng Duterte 39th IB’s mendacity on the killing of 2 NPA fighters NDF-FSMR salutes the Lumad masses’ armed resistance against DMCI
Back to statements