PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Mga pasistang sundalong 4IB sa Mindoro at si Duterte ang mga tunay at numero unong terorista!

Isang malaking kasinungalingan ng mga pasistang tropa ng 4IB-PA ang ipinagmamayabang nitong pagkakapaslang sa isang NPA sa Mansalay, Oriental Mindoro nitong Disyembre 3, 2017.

Inambus at pinagbabaril ng mga elemento ng 4IB ang mga sibilyan na nakasakay sa tatlong motorsiklong pauwi sa So. Anapla, Bgy. Panaytayan, Mansalay bandang alas 8 ng gabi.

Pinaslang ng mga pasistang tropa ng PA sa naturang ambus si Pastor Leovelito Quiñones, isang kilalang malapit sa kapulisan at nagbibigay ng Family Development Seminar (FDS) sa mga 4P’s beneficiaries sa So. Anapla. Nasugatan din ang isang 12-taong bata sa nasabing insidente. Pinalabas sa isang press release ng 2ID kinabukasan na isang NPA ang napaslang sa naturang ambus upang pagtakpan ang lansakang paglabag sa karapatang pantao ng mga sundalo. Nilagyan pa ng baril ang biktima para pagmukhaing isa ngang armadong NPA. Bagamat hindi maiiwasan na tuluyang mag-armas ang mamamayan laban sa pasismo ng rehimeng US Duterte at magsulong ng demokratikong rebolusyong bayan, dapat lamang na ilinaw na hindi kailanman naging isang NPA ang biktima ng panibagong karahasang militar na ito.

Hindi bago sa mamamayang Mindoreño ang karahasang militar. May mahabang listahan ng mga karumal dumal na mga krimen at utang na dugo ang mga pasistang militar sa Mindoro lalo na sa panahon ng Oplan Habol Tamaraw noong 2001 hanggang 2005 – ang Oplan Bantay Laya sa Mindoro sa ilalim ng rehimeng US-Arroyo. Muli itong nauulit at malamang na malampasan pa ng rehimeng US-Duterte sa naging mga biktima sa paglulunsad nito ng gyera laban sa droga, gyera sa Marawi at sa ilalim ng kontrarebolusyonaryong Oplan Kapayapaan.

Kamakailan din lamang ay pinaslang ng mga elemento ng CAFGU-PA sa Binli ang dalawang barangay kagawad ng Binli na sina Erning Aykid at Aylan Lantoy noong Setyembre 19, 2017. Kinakatawan ng dalawang kagawad na ito ang mariing pagtutol ng mga Hanunuo Mangyan sa pangangamkam ng kanilang lupaing ninuno sa pamamagitan ng ilang ispekulador sa lupa sa pamumuno ni Mayor Ernilo Villas ng Bulalacao at ng mga proyekto tulad ng kalsada at pagbubukas ng mina sa Timog Mindoro. Mas maaga pa noong Mayo 20, 2017 ay pinaslang din ng mga elemento ng 4IB ang isang aset ng mga pulis na si Mario Verzosa sa So. FFCruz, Bgy. Cambunang, Bulalacao. Matapos nilang gamitin ay papatayin kung hindi na nila kailangan at palalabasing NPA.

Habang patuloy na nagngangawa ang pasistang si Duterte hinggil sa pagkansela sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP, pagdedeklara sa Partido Komunista at Bagong Hukbong Bayan bilang diumano’y mga “terorista”, pagbabalik ng gera kontra droga sa PNP, at ang pagturing sa mga sundalo galing sa Marawi bilang mga bayani samantalang ang mga ito ang sumalanta sa buhay at kabuhayan ng ilang daang libong mamamamayan ng Marawi, tuloy namang namamayagpag ang mga bayarang sundalo at pulis at nagpapatupad ng matinding karahasan at panunupil sa mamamayan. Wala nang makakahadlang sa mga mersenaryong sundalo na gawin ang anumang gustuhin ng kanilang among si Duterte at lansakang labagin ang karapatang pantao ng mamamayan.

Malinaw na ang rehimeng US- Duterte ang tunay na terorista— sila ang naghahasik ng lagim at pananakot sa mamamayan. Sila ang sumusupil sa mamamayan. Habang ang tinatawag ni Duterte na mga “terorista” ay walang iba kundi ang hukbo ng mamamayan, minamahal at hinahanap hanap ng masa— kapiling ng masa sa araw-araw na pakikibaka para sa kanilang kabuhayan at karapatan, pinagdudulugan ng kanilang mga problema, kasama nila sa pakikibaka para sa kanilang mga lupa at lupaing ninuno, sumusupil sa mga masasamang elemento, nanggagamot, nagtuturo at nagpapataas ng kamulatan ng mamamayan para sa sariling pamamahala, at mahabang listahan ng gawain at serbisyo sa mamamayan.

Ilantad at hubaran ng maskara ang nagbabalatkayong Duterte!
Ilantad at labanan ang terorismo at pasismo ng rehimeng US-Duterte!
Katarungan para sa mga biktima ng karahasang militar ng 4IB sa Mindoro!
Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Topics: Militarization, #DuterTerorista, Human Rights Violations, #US-Duterte, Extra-Judicial Killings

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by Ka Madaay Gasic, NPA-Mindoro (Lucio De Guzman Command)

Advance the People’s Agenda through people’s war and electoral struggle NPA attack another CAFGU detachment in Mindoro on Women’s Day LDGC-Mindoro celebrates 49th NPA Anniversary on International Women’s Day Pulang Saludo sa NPA-Rizal sa matagumpay na opensiba laban sa SAF-PNP Militar na protektor ng kumpanya sa pagmimina, pinarusahan ng NPA sa Mindoro 4IB killed civilian, not NPA, in a ‘misencounter’ in Mindoro Ina, kadreng Komunista na si Aileen “Ka Pia” Serna, pinarangalan sa Mindoro
Back to statements