PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Hinggil sa terorismo ng rehimeng Duterte

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang lantarang panghaharas ng mga bayarang ahente ng teroristang estado kay Chito Banzuela, isang organisador ng Bayan Muna sa Brgy. Salvacion, Sto. Domingo, Albay.

Liban dito’y masinsing minamanmanan ang lahat ng mga upisina ng progresibong organisasyon, mga relihiyosong institusyon, mga personalidad sa akademya at ang lahat ng mga lider masa’t personalidad na mahigpit at matagal nang Sa balangkas ng malalim na kilusang lihim, marapat na panghawakan ang pagsisiguro sa seguridad ng bawat indibidwal at buong organisasyon. nagtataguyod sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan.

Sa iba pang panig ng bansa, hinuli si George San Mateo, lider-masa ng Piston, matapos na matagumpay na mailunsad ang iba’t ibang porma ng kilos protesta sa buong bansa. Sa Nueva Ecija, pinatay si Marcelito ‘Fr. Tito’ Paez, mahigpit na tagapagtaguyod ng karapatang tao.

Patunay ng mga sunud-sunod na paglabag sa karapatang pantao’t paghahasik ng takot ng rehimeng Duterte na handa itong salaulain ang mga pinakabatayang karapatan ng mamamayan para isulong ang pagpapalawig ng kanyang pampulitikang kapangyarihan. Bahagi ito ng kampanyang pandarahas ng estado matapos ibaba ang PP 360 kung saan tuluyang tinuldukan ng maka-imperyalistang si Duterte ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng CPP-NPA-NDFP at GRP. Kasabay nito ang pagdeklara na teroristang organisasyon ang CPP-NPA-NDFP at iba bang makakaliwang organisasyon at mga personahe.

Sa pagdedeklarang terorista ang mga legal na organisasyong masang pangunahing nagsusulong ng adhikain para sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan, walang ibinibigay na puwang ang rehimeng Duterte sa mamamayan kung hindi isulong ang digmang bayan.

Kinikilala ng NDF-Bikol ang mahalagang papel ng hayag na kilusang masa sa kalunsuran. Hinaharap nito ang walang kapagurang pagsusulong ng mga demokratikong karapatan sa kabila ng sala-salabat na makinarya ng estado para supilin ang mga ligal na pakikibaka.

Nananawagan ng NDF-Bikol na lalong palawakin at patatagin ang hanay ng kilusang lihim. Hinihingi ng pagkakataon na higit na maging mapanlikha ang bawat elemento sa pagpapatuloy ng mga gawain sa pag-oorganisa, pagmumulat at pagpapakilos ng mamamayan nang may mataas na pagpapahalaga sa seguridad ng bawat indibidwal at ng buong kilusang lihim. Mahusay na nakapagpalakas at nakapagpalawak ang buong rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng Batas Militar ng diktador na Marcos. Magsisilbing inspirasyon at gabay ang mga karanasan at sakripisyo ng mga kasama sa pagharap sa hamon ng malalim na kilusang lihim.

Huwag mag-atubiling paghusayin ang manera ng pagkilos sa tarangkahan ng balwarte ng kaaway sa uri. Bilang mga propesyunal na rebolusyonaryo, tanganan ang mahusay na pagkapit sa prinsipyo ng buo at tagos sa pusong pagsisilbi sa sambayanan.

Naghihintay at handang yakapin ng malawak na kanayunan ang lahat ng kadre’t aktibista na nagmula sa kalunsuran. Sa panahong tinutugis ang malawak na mamamayan, walang ibang pinakamahusay na gawin kundi ang tanganan ang armas at ipalasap sa mga mga berdugong ahente ng teroristang estado ang angil ng punglong ginagabayan ng makatarungang digma!

Nananawagan ang NDF-Bikol sa lahat ng tapat na lingkod bayan na harapin ang panahon. Panahon ito ng pagpili ng papanigan. Huwag maging bahagi ng terorismo ng estado pagkat kasaysayan ang huhusga. Ikaw ba’y para sa mamamayan? O ikaw ba’y kaaway ng mamamayan?

Mamamayan, mangahas na tumindig laban sa pandarahas!
Lumahok sa digma ng pagpapalaya!
Pakamahalin ang taumbayan!

Topics: Militarization , #DuterTerorista , crackdown , #US-Duterte

Latest statements

Padulong sa iyang pagkahugno ang pintas-sa-kababayen-ang diktador nga si Rodrigo Duterte Duterte’s war against Lumad intensifies in Southern Mindanao, NPA launches counter-attacks Rodrigo Duterte is a misogynistic tyrrant on his way to his downfall Nagkamangtas ang gyera ni Duterte batuk sa Lumad sa Southern Mindanao, kontra-atake gilunsad sa NPA 6 na elemento ng PNP-SAF sa Antipolo City, sugatan sa pananambang ng NPA-Rizal! Pagbati ng MGC sa opensibang militar NPA Rizal P25,000 bounty sa bawat Pulang mandirigma, desperadong hakbang ni Duterte

Other statements by Maria Roja Banua, NDFP Bicol Region (Region V)

Pagbuklurin ang mamamayang Bikolnon sa gitna ng pananalanta ng matinding pagsabog ng Bulkang Mayon Labanan ang Pasismo at Terorismo ng Rehimeng Duterte-US-AFP, Ipagtanggol ang Karapatan at Kalayaan Mahigpit na Pakikipagkaisa sa Kabataang Makabayan sa ika-53 Anibersaryo ng Pagkakatatag On the Encounter in Albay and the ‘Localized Peace Talks’ Scheme of the AFP-PNP-CAFGU Hinggil sa Pagdalaw ni Duterte sa Rehiyon Oppose the Escalating Threat of Martial Law of the US-Duterte Regime!
Defend Human Rights and Civil Liberties of the People!
Pagpaslang sa menor de edad, dagdag na kaso ng paglabag sa karapatang tao sa Rehiyong Bikol
Back to statements