PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

NPA-Camarines Norte Launches Successful Ambush as Initial Response to #OverthrowDuterte Call

The Armando Catapia Command (New People’s Army – Camarines Norte) launched an ambush yesterday, December 2, in Sitio Binuang, Barangay Daguit, Labo, Camarines Norte. The said ambush is in response to the call of the Communist Party of the Philippines (CPP) for the NPA to intensify tactical offensives as part of overthrowing the fascist regime of Rodrigo Duterte. The ambush also serves as a punitive action for military abuses and extrajudicial killings perpetrated by the government forces in Camarines Norte.

At past 1:00 a.m., December 2, a unit from the Armando Catapia Command (ACC) ambushed two police mobiles of the Provincial Public Safety Company (PPSC) of the Camarines Norte Provincial Office (CNPPO). With the help of the people, the ACC was able to study the pattern of activities of the police unit and waited as the police mobiles traversed the Maharlika Highway. The two mobiles were then blown up using command-detonated explosives, in adherence to the Geneva Conventions. A 15-minute firefight ensued, wherein PO2 Richard M. Abad was killed, while eight (8) of his companions were wounded, namely, PO2 Ronald Gutierrez, PO2 Ericson De Vera, PO1 Jeffrey Tarrobago, PO1 Pedro Valero, PO1 Romar Umandap, PO1 Johnson España, PO1 Mark Anthony Aguilar and PO2 Rommel Orante. The ACC unit was also able to seize four (4) M16 rifles, one 9mm handgun and ammunition from the police. There were no casualties from the ACC.

The New People’s Army (NPA) in Camarines Norte, being under the absolute leadership of the CPP, also condemns Duterte’s arbitrary termination of the peace talks. The termination disregards the detailed program for socio-economic reforms proposed by the revolutionary forces, through the National Democratic Front (NDF), which aims to end poverty and injustice, the root causes of armed struggle. This proves that Duterte was never interested in genuine peace. All he wanted was to silence his critics and those protesting his incompetence in resolving poverty and his all-out-war against the people – his unsuccessful drug war, the aggravated Marawi situation, the attack on activists, and the all-out-war in the countryside. To suppress the strongest forces of opposition, Duterte has also labeled the revolutionary forces of the CPP, NPA and NDF as terrorists, in accordance with the counter-insurgency doctrine of the US.

The ACC extends its gratitude to the people of Camarines Norte for their support towards achieving the victories of the people’s war. They can be assured that the ACC will continue to advance and strengthen the revolutionary armed struggle and to continue the offensives against Duterte’s fascist machinery. The US-supported all-out-war and calls for surrender will never weaken the resolve of the Red fighters to defend the people against the real terrorists – the US, Armed Forces of the Philippines, Duterte, and those who will follow in his fascist footsteps after he is overthrown – and to establish the People’s Democratic Government, the true revolutionary government of the Filipino people.

================================================================================

Matagumpay na Ambus, Panimulang Tugon ng NPA-Camarines Norte sa Panawagang Pagpapabagsak sa Rehimeng US-Duterte

Bilang tugon sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na paigtingin ang mga taktikal na opensiba bilang bahagi ng pagpapabagsak sa pasistang rehimen ni Rodrigo Duterte, at pagsingil sa mahabang listahan ng abusong militar at ekstrahudisyal na pamamaslang sa Camarines Norte, nagsagawa ang Armado Catapia Command (New People’s Army-Camarines Norte) ng ambus kahapon, Disyembre 2, sa Sityo Binuang, Bgy. Daguit, Labo, Camarines Norte.

Pasado ala-una ng umaga, Disyembre 2, tinambangan ng isang yunit ng Armando Catapia Commad (ACC) ang dalawang police mobile ng Provincial Public Safety Company (PPSC) ng Camarines Norte Provincial Office (CNPPO). Sa tulong ng masa, masusing napag-aralan ng ACC ang galaw ng yunit ng pulis at inabangan ang pagdaan nito sa kahabaan ng Maharlika Highway. Gamit ang command-detonated explosive (CDX) bilang pagsunod sa Geneva Conventions, pinasabugan ng yunit ng ACC ang 2 police mobile. Pagkatapos ng 15-minutong putukan, napatay si PO2 Richard M. Abad, habang sugatan ang walo (8) niyang kasamahan na sina PO2 Ronald Gutierrez, PO2 Ericson De Vera, PO1 Jeffrey Tarrobago, PO1 Pedro Valero, PO1 Romar Umandap, PO1 Johnson España, PO1 Mark Anthony Aguilar at PO2 Rommel Orante. Nasamsam din ang apat (4) na M16, isang 9mm at mga bala mula sa kapulisan. Walang kaswalti sa hanay ng ACC.

Sa pagtalima sa absolutong pamumuno ng PKP, kaisa ang ACC sa pagkundena sa arbitraryong pagpapatigil ni Duterte sa usapang pangkapayapaan, sa kabila ng mga paghahapag ng mga rebolusyonaryong pwersa, sa pamamagitan ng National Democratic Front (NDF), ng detalyadong programa para sa repormang sosyo-ekonomiko upang wakasan ang kahirapan at kawalan ng katarungang panlipunan, na siyang ugat ng armadong paglaban. Patunay ito na wala talagang interes si Duterte sa tunay na kapayapaan, kundi nais lamang niyang patahimikin ang mga kritiko at pumoprotesta sa kanyang kainutilang solusyunan ang kahirapan ng mamamayan, at sa kanyang todong gera laban sa mamamayan – ang kanyang palpak na gera laban sa droga, ang pinalalang sitwasyon sa Marawi, ang pag-atake sa mga aktibista, at ang todong gera sa kanayunan. Dagdag pa dito ang pagbansag ni Duterte sa mga rebolusyonaryong pwersa ng PKP, NPA at NDF bilang mga terorista, alinsunsod sa doktrinang kontre-insurhensya ng US, upang supilin ang pinakamalaki at pinakamalakas na pwersang lumalaban sa kanya.

Nais magpasalamat ng ACC sa malawak na suportang ibinibigay ng mga taga-Camarines Norte upang makamit ang mga tagumpay ng digmang bayan. Makakaasa ang mamamayan na patuloy na isusulong at palalakasin ng ACC ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka at patuloy na bibigwasan ang pasistang makinarya ni Duterte. Hindi matitinag ng todong gerang sinusuportahan ng US at ng mga panawagang pagpapasurender ang paninindigan ng mga Pulang mandirigma na patuloy na ipagtanggol ang masa laban sa tunay na terorista – ang US, AFP, si Duterte at ang mga susunod sa kanyang pasistang yapak pagkatapos siyang pabagsakin ng mamamayan – at itayo ang Demokratikong Gobyernong Bayan, ang tunay na rebolusyonaryong gobyerno ng mamamayang Pilipino.

http://npacn.blogspot.com/2017/12/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng.html

Topics: Tactical Offensives, #US-Duterte

Latest statements

On Duterte’s demand to hold talks in Philippines Condemn Duterte-AFP’s all-out war to occupy Liguasan Marsh Expose “two-faced” Duterte in sudden postponement of NDFP-GPH peace talks – NDFP-North Central Mindanao Planned AFP military offensives behind Duterte’s talk cancellation Dalawampu’t-limang NPA na sumuko, Pinalobong Kasinungalingan ng Desperadong 9th IDPA Expect heightened militarization, fascist attacks on the people after the postponement of the NDFP-GPH peace talks May hangganan ang pagtitimpi!

Other statements by Carlito Cada, NPA-Camarines Norte (Armando Catapia Command)

Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte, Paglingkuran ang Masa Pinakamataas na Pagpupugay kay Alfredo “Ka Bendoy” Merilos, Mabuting Anak ng Camarines Norte, Bayani ng Sambayanan Brigands and Thieves in Camarines Norte are Agents and Under the Protection of the 9th ID, PA The PNP-AFP will Pay for the Cowardly and Brutal Massacre of the Casiguran 4 Consecutive Offensives, Launched by the NPA against the pro-US AFP Successful Tactical Offensive Against the All-out War of the Duterte Regime Hinggil sa Pekeng Balitang Engkwentro sa Pagitan ng NPA at Philippine Army noong Marso 15 sa Barangay Itok
Back to statements