PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Sa unang tunga sa Bulan sa Nobyembre, 27 ka aksyong militar gilunsad sa BHB-NEMR

Mokabat sa 27 ka aksyong militar ang nalunsad sa BHB sa lainlaing natarang gerilya sa rehiyon sulod sa unang tunga (1-15) sa Nobyembre niining tuiga. Nasakmit sa BHB–NEMR ang duha (2) ka M16, usa (1) ka garand, usa (1) ka carbine rifle ug upat (4) ka lainlaing klaseng pistola, mga packbag ug uban pang himang militar gikan sa mga pwersa sa AFP/PNP. Dili momenos usab sa 13 ka patay ug 12 ka samaron ang naangkon sa kaaway. May laing duha ka membro sa PNP ang nadakpan ug gitratar isip prisoners of war (POW). Samtang 3 usab ka Pulang manggugubat ang mabayanihong nihalad sa ilang kinabuhi.

Sa maong mga aksyong militar sa BHB, lima (5) ka batakang taktikal nga opensiba ang nalunsad nga nakasakmit og pipila ka mga armas gikan sa kaaway, nakadakop og mga membro sa PNP ug nakapahiagom og pila ka kaswalti ngadto sa mga pwersa ug opisyal sa AFP. Mayorya sa maong mga aksyon ang isnayping ug harasment nga midulot usab og daghang kaswalti ngadto sa AFP/PNP.

Gilunsad sa BHB sa rehiyon kining sunodsunod ug dungandungan nga mga aksyong militar una, aron ipanghimaraut ang padayong pagkaitoy sa gobyerno sa Pilipinas sa dominasyon sa imperyalista ilabina sa Estados Unidos (US); ikaduha, aron maghimo og mga kontra-atake ug pagdepensa batok sa mapadayonong operasyong militar sa AFP ug PNP subay sa ilang all out war sa Oplan Kapayapaan ug nagpadayong martial law sa Mindanao. Bisan wala pa ang magun-ubong pagpangatake sa AFP sa Marawi ug bisan panahon sa hunong-buto wala mohunong ang AFP bisan kanus-a, sa pagpanulong batok sa BHB ug sa katawhan sa rehiyon.

Ang mas agresibong pagpangatake sa mga pwersa AFP ug PNP batok sa katawhan sa rehiyon ug sa rebolusyonaryong kalihukan manipestasyon sa pagpanganti sa rehimeng US-Duterte nga isunod ang BHB human sa krisis sa Marawi. Wala kini kalainan sa pagpanganti sa mga nanglabay’ng rehimen nga puohon ang rebolusyonaryong kalihukan human sa ilang mga termino apan pulos napakyas bunga sa mabayanihong pagsukol sa katawhan ug sa BHB.

Hilabihan ang panghambog sa rehimeng US-Duterte nga dugangan pa og laing 50 ka tuig ang rebolusyonaryong pakigbisog sa Pilipinas. Apan bisan pa og lugwayan ang iyang kinabuhi hangtud sa katapusan sa iyang termino o kaha pugsanong ipabarug ang diktadurang rehimen, igo-igo na kini nga panahon aron makakab-ot ang rebolusyonaryong kalihukan og mga mahukmanong pag-abante. Ang mapadayonon ug nagkagrabeng krisis sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal ang padayong naggarantiya sa kapakyas sa rehimeng US-Duterte sama sa nahitabo sa ubang rehimen.

Ang mapagarbuhong pag-host sa Pilipinas sa ASEAN Summit ug sa kalambigit nga katiguman sa ubang silingang nasud sama sa Estados Unidos, Rusya, Tsina, Australia, Canada ug uban pa, dili maghatag og batakang paglambo sa Pilipinas apan motukmod pa ngadto sa labi pang pagkaitoy ug pagsunodsunod sa mga imperyalistang palisiya sa ekonomiya. Mas ibahog pa sa rehimeng US-Duterte ang Pilipinas ngadto sa dugang langyaw’ng pagpahimulos pinaagi sa pagbaligya sa baratong kusog pamuo sa mga Pilipino, pagkawkaw sa hilaw’ng materyales ug dugang han-okanan sa mga langyaw’ng produkto. Wala kini kalainan sa ubang internasyonal nga organisasyon nga giapilan sa Pilipinas sama sa APEC, GATT-WTO, AFTA ug uban pa nga nagduso nag-una sa neoliberal nga palisiya nga samot nagpaot-ot sa ekonomiya sa nasud.

Kalambigit niini, ang pagpakusog sa rehimen sa pasistang pagpangatake sa katawhan ug sa rebolusyonaryong kalihukan maoy iyang lakang sa paghawan sa dalan alang sa pagpabarug sa diktadurang paghari ug pagpahanoy sa langyaw ug lokal nga negosyo sama sa dinagkung plantasyon, mina ug imprastraktura. Kaluha ang mga operasyong militar sa AFP/PNP alang sa pagpatuman sa interes sa imperyalista, dagkung burgesyang kumprador, agalong yutaan ug burukrata kapitalista. Mao nga dili ikatingala ang mapadayonong operasyong militar sa AFP sa atong rehiyon.

Busa, giawhag ang katawhan, tanang rebolusyonaryong pwersa ug mga yunit sa BHB sa rehiyon nga hugtanong suklan ang nagkabangis nga pagpangatake sa rehimeng US-Duterte ug nagkagrabeng imperyalistang pagpanamastamas sa soberanya sa Pilipinas. Ilunsad ang subsob ug kaylap nga mga taktikal nga opensiba.

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan ug kinasingkasing nga alagaran ug panalipdan ang interes sa katawhan!

Topics: Tactical Offensives, #US-Duterte

Latest statements

NDFP-SMR rejects localized peace talks CPP to Malacañang: “A ‘no’ is a no” Pagbayarin nang mahal ang pasistang AFP at mga asset nila! Paigtingin at ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan! Localized peace talks will fail CPP rejects Duterte ‘localized peace talks’ On the alleged NPA “purging” in North Cotabato The mad tyrant and his DDS are on the loose!

Other statements by Ka Ariel Montero, NPA-Northeastern Mindanao

The US-Duterte regime prefers widespread militarization of the countryside instead of seriously carrying out agreed peace talks NPA-NEMR Launched series of military counter-attacks NPA-NEMR temporarily suspends its tactical offensives on and a few days after the barangay elections Mas Ipadilaab ang Armadong Pagsukol Batok sa Walay Puas nga Pagpa-antos sa Kapobrehon, Pagpanglutos ug Pagpanghadlok sa Rehimeng US-Duterte! BHB-NEMR temporaryong ihunong ang paglunsad sa mga opensiba panahon sa Semana Santa, apan ipatunay ang moda sa aktibong depensa AFP/PNP Fabricating Trumped-up Cases and Fake news to Destroy the Credibility of the NPA, Be Promoted and Get Rewards Tungod sa Interes sa Kapitalista sa Yutang Kabilin, ang Katawhang Lumad ang Gisentro sa atake sa Operisyong Militar sa AFP sa NEMR
Back to statements