PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Pamamarusa sa 84th IB na protektor ng dayuhang pagmimina sa Kasibu

Victor Servidores, Spokesperson
NPA-Cagayan Valley (Region II) (Fortunato Camus Command)


8 September 2017

Ang ambus na isinagawa ng Venerando Villacillo Command-NPA noong Setyembre 1 ay bahagi ng pamamarusa ng NPA sa 84th IB na matagal nang nagsisilbi bilang mga protektor ng interes ng dayuhang mapaminsalang pagmimina sa bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya.

Sa naturang ambus sa Barangay Dine, nasamsam ng mga Pulang mandirigma ang tatlong M16 at isang K3 na mga riple. Napatay ang mga Corporal na sina Jayson Sabado at Rusty Galan, SSgt Dexter Tagacay, at PFC Abraham Lindo. Sugatan naman si Corporal Gerby Soriano.

Ang kanilang tropa ay nagsasagawa ng operasyong militar upang takutin ang mamamayan na tumigil sa paglaban sa pagmimina sa kanilang lugar nang ambusin sila ng NPA. Nakakampo ang kinamumuhian ng masang 84th IB sa Sityo Upper Maglan sa nasabing barangay.

Mayaman sa ginto at tanso, ang lupain ng Nueva Vizcaya ay malaon nang kinakamkam at pinipinsala ng mga dayuhang kompanya sa pagmimina gaya ng OceanaGold Philippines, Inc at Royalco. Kapalit ng kanilang higanteng ganansya, nabaon sa lason ng basura sa pagmimina ang daanlibong ektarya ng palayan, gulayan at tirahan ng mamamayan doon.

Matagal nang hiling ng mamamayan ng Nueva Vizcaya na maparusahan ang dayuhang mga kompanya na nananalasa sa kanilang buhay at kabuhayan. Gayundin na hiling nilang maparusahan ang 84th IB na nagsisilbing protektor nito. Ikinagagalak nilang marinig ang mga putok ng pamamarusa ng NPA sa mga kaaway ng sambayanan.###

Topics: Tactical Offensives , Royalco , OceanaGold Philippines Inc

Latest statements

On Duterte oft-repeated demand for NPA surrender More NPA recruits, Red forces to struggle vs. Duterte’s Martial law On the 45th anniversary of Martial Law: Oppose US-Duterte regime’s fascist and tyrannical rule! Martial Law, not a tale of the past; NPA Northern Samar calls people to transform remembering into revolutionary dissent Marcos dictatorship yesterday, rising Duterte dictatorship today NPA-NCMR: lauds disarmament of a usurer; condemns AFP’s fake news 45th Commemoration of Marcos’ Martial Law, a resurrected zombie under US-Duterte Regime

Other statements by Victor Servidores, NPA-Cagayan Valley (Region II) (Fortunato Camus Command)

86th IB murders two farmers, abducts three children in San Mariano, Isabela Hakbang Pamamarusa sa 2 kompanya ng Konstruksyon Iginawad ng NPA
Back to statements