PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

AFP, PNP kag bayaran nga RPA-ABB utok sa serye sang pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan sa Guihulngan

Ang LPC-NPA lubos gid nga nagakondenar sa serye sang pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan sa Guihulngan City, Negros Oriental matapos ang madinalag-on nga ambus sang NPA sa PNP Guihulngan sadtong Hulyo 21, 2017 sa sityo Mandi-I, Brgy. Magsaysay, Guihulngan City.

Damlag pa, ginatikal na sang AFP kag PNP sa pagpanguna ni Maj. Gen Jon Aying sang 3IDPA, Superintendent Henry Biñas sang NORPO kag Col. Eliezer Losañez sang 303rd BdePA nga lagson ang NPA kag pabayaron ang mga ini sa ginhimo nga pag-ambus kag ipaluntad ang kalinong kag katawhay sa Guihulngan City. Ginkupal man ni Maj. Gen. Jon Aying nga ubuson pamatay ang NPA kag indi na magdugay tapos sang natabo nga ambus, may matabo nga engkwentro sa tunga sang NPA kag AFP. Ang matuod wala na sang may natabo pa nga engkwentro sa tunga sang NPA kag AFP tubtob subong.

Nagapakita lang nga napaslawan ang AFP kag PNP sa paglagas sa NPA. Imbes nga pabayaron ang NPA kag ipaluntad ang kalinong kag katawhay sa Guihulngan, nagluntad pa ang serye kag lapnagon nga pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan sa pagpanguna nila PNP Fermin Jacobe, PNP Melgin Bulandres, Ricky Taub, grupo sang bayaran nga RPA-ABB sa pagpanguna ni alyas Mako, Mike kag iban pa.

Indi man matago sa NPA ang partisipasyon sang pila ka mga local legislatives sa lapnagon nga pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan sa Guihulngan sa pagpanguna nila Guihulngan City Councilor Pipo Pasigna, Petyong Mijares kag iban pa.

Tungod desperado ang AFP kag PNP sa paglagas sa NPA, naghuramintado ang mga ini nga nagtimalos indi pa sa NPA kundi sa mga sibilyan paagi sa garapal nga pagpamatay sini kaangay nila Glen Absen sadtong Hulyo 22, Alberto “Liboy” Ticson sadtong Hulyo 24, Hulyo 28 pagtiro patay kay certain “Danny” nga isa ka pedicab driver, Agosto 6 pagtiro patay kay Remie Faburada sa Brgy Malusay, pagtiro patay man kay Brgy. Kapitan Jun-jun Benero sang Brgy. Hinakpan samtang nagapangape ini sa isa ka kapihan sa Brgy Tinayunan Beach diin pagkapilas sang 2 pa ka mga kaupdanan sini, kag pinakaulihi Agosto 30, 2017 sang udto ang pagtiro patay man kay Oscar Solania Aseldo nga isa ka DepED employee (Administrative Assistance III sang DepED Negros Oriental).

Ini resulta na sang patarasak, wala basehan kag patu-pato nga pagpasa sang lista sang mga pangalan sang mga inosenteng sibilyan diin ginpasibangdan nga amo kuno ang tag-ambus sa mga kapulisan sang Guihulngan. Ang listahan sang mga pangalan muklat nga ginpasa ni Marlyn Antique sang Brgy. Hilaitan, Guihulngan sa asawa ni Spo2 Nicasio Tabilon nga ginpatihan man sang PNP Guihulngan kag AFP labi na sang 303rd BdePA.

Ang pagpamatay sa mga sibilyan sa Guihulngan subong, manipestasyon lang sang sobra kapintas, pasismo kag terorismo nga ginasabwag sang militar idalum sa Oplan Kapayapaan sang US-Duterte nga rehimen. Ini kasugpon lang sang lapnagon nga “extra judicial killings” nga nagkalatabo sang tuig 2006 idalum sa Oplan Bantay Laya 1 kag Oplan Bantay Laya 2 batok sa rebolusyonaryong kahublagan. Ginpadayon man sang Oplan Bayanihan sang US-Pnoy nga rehimen diin nag-utas man sang kabuhi nila Brgy. Lupon Rene “Toto” Quirante sang Brgy. Trinidad, Brgy. Kapitan Roberto Encabo sang Brgy. Binubuhan, mag-asawa nga sanday Brgy. Kagawad Enric ‘Bayuto” Calago kag Brgy. Health Worker Rosalie Calago sang Brgy. Tacpao, Guihulngan City.

Maathag sa mga biktima, pamilya sang mga biktima kag bug-os nga pumuluyo sang Guihulngan nga wala sang may nahimo nga tikang ang reaksyunaryong estado sa paghatag sang nagakaigo nga kasolbaran. Sa baylo labi pa nga gintolerar sang AFP, PNP kag pila sa mga katapuan sang local legislatives.

Ang mga kalakasan nga ginahimo sang AFP, PNP, RPA-ABB, mga bayaran kag kriminal nga grupo kag iban pa nga mga katapo sang state security forces sa mga inosenteng sibilyan labi lang nga nagadabok sang kainit sang pumuluyo nga magsindi sang pagdila-ab sang rebolusyon sa kaumahan sang Guihulngan kag bug-os nga larangan gerilya sa Central Negros.

Gani ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan paagi sa LPC-NPA bukas gid sa mga pamilya sa mga biktima sa pormal nga pagpasaka sang kaso sa mga perpetrators dira sa Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo. Bukas man ang NPA sa pagbaton sa inyo sa lubos panahon nga pag-alagad sa katawhan kag rebolusyon sandig sa proseso kag polisya sang pagpatapo sa NPA.

Dapat hangpon naton nga “Kon wala ang NPA wala gid bisan ano ang pumuluyo.” Buot hambalon, ang pagpasakop sa NPA dugang ini nga kusog kag lig-on nga makinaryas sang PKP sa pag-agaw sang gahum-pulitika batok sa reaksyunaryo kag nagahari nga sahi. Ginasulong naton ang Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa nga may Sosyalistang Perspektiba sa pagtib-ong sang armadong rebolusyon bilang nagapanguna nga porma sang paghimakas agud wasakon ang Mala-kolonyal kag Maa-pyudal.

Topics: Human Rights Violations, Extra-Judicial Killings

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by JB Regalado, NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command)

NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan NPA-Nagasigahum sang Mataas pa nga Porma sang Pagsilot kay Dr. Binco Pagpamatay sa Media Ginakondenar sang NPA! Mga Krimen kag Kabutigan ni Mayor Magdalino Peña sa Magallon, “Walang Timik” ang AFP kag PNP! Militarisasyon sa Central Negros Mabaskog nga Ginakondenar sang NPA Mga Masupog nga Tinawo ni Mayor Magdaleno “Magsie” Peña sa Magallon Madinalag-on nga Ginsilotan sang NPA AFP kag PNP sa Guihulngan Nagapalapnag sang Kabutigan!
Back to statements