PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Kabiguan ng SOLCOM, tiyak pa rin sa pamumuno ni Madrigal

Jaime “Ka Diego” Padilla, Spokesperson
NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)


19 August 2017

Ang pagkakaupo kahapon ni Maj. Gen. Benjamin Madrigal bilang bagong hepe ng Southern Luzon Command (SOLCOM) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ay patunay ng paulit-ulit na kabiguan ng AFP na kitilin ang nag-aalab na pakikibaka ng rebolusyonaryong mamamayan sa Timog Katagalugan. Hindi magtatagumpay ang SOLCOM na lipulin ang NPA sa rehiyon kahit ilan pang mukha ng mga berdugong heneral ang ipalit sa pamumuno nito.

Isang malaking kasinungalingan ang pahayag ni Madrigal hinggil sa papaunting bilang ng mga Pulang Mandirigma ng NPA sa rehiyon. Patunay dito ang patuloy na paglakas ng NPA sa buong rehiyon sa kabila ng marahas na pagtugis ng AFP. Nagpapatuloy ang pag-aarmas at pag-aaklas ng sambayanang Pilipino sa Timog Katagalugan dahil sa patuloy na kahirapang pinalalala ng mga atrosidad ng AFP laban sa nakikibakang mamamayan.

Sa pamumuno ni Madrigal, kahaharapin niya ang galit at dumadaluyong na lakas ng mamamayan sa rehiyon laban sa mersenaryong tradisyon ng AFP. Ito ang nagsisilbing mitsa sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga Pulang Hukbo at ibayong pagdaluyong ng rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Tiyak na mabibigo ang SOLCOM at muling mailalagay sa basurahan ng kasaysayan.###

Wakasan ang All-out War ng Rehimeng US-Duterte!
Biguin ang Oplan Kapayapaan!

Topics: US-Duterte , All-Out War

Latest statements

On Duterte oft-repeated demand for NPA surrender More NPA recruits, Red forces to struggle vs. Duterte’s Martial law On the 45th anniversary of Martial Law: Oppose US-Duterte regime’s fascist and tyrannical rule! Martial Law, not a tale of the past; NPA Northern Samar calls people to transform remembering into revolutionary dissent Marcos dictatorship yesterday, rising Duterte dictatorship today NPA-NCMR: lauds disarmament of a usurer; condemns AFP’s fake news 45th Commemoration of Marcos’ Martial Law, a resurrected zombie under US-Duterte Regime

Other statements by Jaime “Ka Diego” Padilla, NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)

Tahasang pagbubukas sa dayuhang pamumuhunan, salot sa mamamayan Tahasang pagbubukas sa dayuhang pamumuhunan, salot sa mamamayan Mariano’s rejection favors the ruling elite, shuns peasant calls BBL, isang panggagantso ng rehimeng US-Duterte sa mamamayang Moro Labanan at wakasan ang de facto Martial Law sa pambansang saklaw NPA Southern Tagalog, nagdiwang para sa ika-100 taon ng Rebolusyong Oktubre Patuloy ang karahasan ng DSSP Kapayapaan sa Timog Katagalugan
Back to statements