PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Kabiguan ng SOLCOM, tiyak pa rin sa pamumuno ni Madrigal

Ang pagkakaupo kahapon ni Maj. Gen. Benjamin Madrigal bilang bagong hepe ng Southern Luzon Command (SOLCOM) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ay patunay ng paulit-ulit na kabiguan ng AFP na kitilin ang nag-aalab na pakikibaka ng rebolusyonaryong mamamayan sa Timog Katagalugan. Hindi magtatagumpay ang SOLCOM na lipulin ang NPA sa rehiyon kahit ilan pang mukha ng mga berdugong heneral ang ipalit sa pamumuno nito.

Isang malaking kasinungalingan ang pahayag ni Madrigal hinggil sa papaunting bilang ng mga Pulang Mandirigma ng NPA sa rehiyon. Patunay dito ang patuloy na paglakas ng NPA sa buong rehiyon sa kabila ng marahas na pagtugis ng AFP. Nagpapatuloy ang pag-aarmas at pag-aaklas ng sambayanang Pilipino sa Timog Katagalugan dahil sa patuloy na kahirapang pinalalala ng mga atrosidad ng AFP laban sa nakikibakang mamamayan.

Sa pamumuno ni Madrigal, kahaharapin niya ang galit at dumadaluyong na lakas ng mamamayan sa rehiyon laban sa mersenaryong tradisyon ng AFP. Ito ang nagsisilbing mitsa sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga Pulang Hukbo at ibayong pagdaluyong ng rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Tiyak na mabibigo ang SOLCOM at muling mailalagay sa basurahan ng kasaysayan.###

Wakasan ang All-out War ng Rehimeng US-Duterte!
Biguin ang Oplan Kapayapaan!

Topics: US-Duterte, All-Out War

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by Jaime “Ka Diego” Padilla, NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)

Mensahe ng Melito Glor Command sa Pandaigdigang Araw ng Manggagawa ENDO at Kontrakwalisasyon, walang planong wakasan Rehimeng US-Duterte, hindi seryoso at sinsero ibalik ang usapang pangkapayapaan Pagpapatalsik kay CJ Serreno, pakana ni Duterte sa kanyang mga kritiko Pangangatwiran ni Duterte sa pag-insulto sa kababaihang NPA, insulto sa kababaihang Pilipino Pagbati sa matagumpay na sniping operation ng NPA-Mindoro Mga atake in Duterte at pagturing na “terorista” ang CPP-NPA-NDFP, desperadong hakbang ng rehimeng US-Duterte
Back to statements