PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Monetary reward is a desperate ploy and source of corruption in the AFP and PNP

Putting up a PhP100,000.00 monetary reward for every NPA member killed or captured by state forces is a terribly desperate measure of the AFP. The fascist AFP is insisting the policy as an ostensive recourse in covering-up their frustrated campaigns against the revolutionary movement.

Such undertaking of the fascist armed forces exposes the overbearing reaction and despicability of the government distressed by the people’s unwavering support for the just causes of the revolution.

This is a murder-for-fee ploy that must be widely and intensely condemned as it is ruthless and perilous and will definitely exacerbate human rights abuses committed by military and state agents. Its consequences would be indorsed slaying and apprehension of civilians and activists falsely accused as NPA rebels so that the mercenaries would collect the corresponding bounty.

Allowing this means legitimizing bribery in the armed forced and bolstering the culture of corruption inside the AFP and PNP. On the whole, this will be a huge money-spinning scheme for the corrupt AFP and PNP officials while the rank and file squaddies will be impelled to carry out criminalities for the reward.

This will never solve the revolutionary insurgency in the country because fundamentally it does not address the root causes of the armed strife. In fact, social crisis and rebellion will downrightly aggravate as crimes and abuses perpetrated by the tyrant state are becoming more intense.

====================================================================================

Monetary reward, desperadong pakana ug tinubdan sa korapsyon sa AFP ug PNP

Hilabihan ka-desperadong lakang sa AFP ang pagtanyag og monetary reward nga tag-PhP100,000.00 alang sa matag usa ka membro sa NPA nga mapatay o madakpan sa pwersa sa estado. Sa pagduso niini nga palisiya, ginalaoman sa pasistang AFP nga matabonan ang kapakyas sa mga kampanya nila batok sa rebolusyonaryong kalihukan.

Ang naasoyng paningkamot sa mersenaryong armadong pwersa nagapakita lamang sa nanghinubrang reaksyon ug katampalasan sa gubyerno nga natay-og sa walay-puas nga suporta sa katawhan alang sa makatarunganong mga tumong sa rebolusyon.

Usa kini ka pakanang ‘pagpatay para makakwarta’ nga kinahanglang kaylap ug kusganong ipanghimaraot tungod hilabihan kini ka bangis ug peligroso ug labaw pang mopagrabe sa pagpang-abuso sa tawhanong katungod nga binuhatan sa militar ug mga ahente sa estado. Ang kapadulngan niini mao ang kinunsinteng pagpamatay ug pagpangsikop sa mga sibilyan ug mga aktibistang gipasanginlang mga rebeldeng NPA aron makolekta sa mga mersenaryo ang nalatid nga suhol.

Kung tugotan kini, mahimong lehitimo na ang pagpangsaburno sa armadong kusog ug labaw pang mapalig-on ang kultura sa korapsyon sulod sa AFP ug PNP. Sa kinatibuk-an, usa kini ka dakung iskemang pangwarta sa mga korap nga opisyal sa AFP ug PNP samtang ang mga ordinaryong sundalo matukmod nga mohimo og mga krimen aron makabaton og bayad.

Dili kini makasulbad sa rebolusyonaryong insurhensya sa nasud tungod sa batakan wala niini ginatubag ang gamot-hinungdan sa armadong panagbangi. Inay, mas mograbe pa ang katilingbanong krisis ug rebelyon sa kinatibuk-an samtang samot pang nagkabug-at ang mga krimen ug pagpang-abuso nga ginahimo sa madaugdaugong estado.

Topics: 

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by Dencio Madrigal, NPA-Far South Mindanao (Valentin Palamine Command)

On Duterte’s mockery and lewd remarks against women Fake surrenders is a ploy to cover up AFP’s vicious transgressions in Daguma On the raid of a CAA detachment in Makilala, North Cotabato NPA raids Sumifru plantation in South Cotabato Unom ka mga armas nasakmit sa NPA sa duha ka magkasunod nga mga opensiba sa Far South Mindanao Kampanyang pagpasurender sa NPA walay nahimo aron babagan ang pagdaku ug paglig-on niini sa tibuok nasud AFP, PNP and local officials’ duplicity and money-spinning in forced and fake surrenders in Sultan Kudarat
Back to statements