PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Tutulan at patuloy na ilantad at labanan ng sambayanang Pilipino ang mga lansakang paglabag sa karapatang pantao at sa CARHRIHL

Luz Del Mar, Spokesperson
NPA-Masbate (Jose Rapsing Command)


5 August 2017
Press Release

Kinukondena ng Jose Rapsing Command, JRC-BHB Masbate ang nangyaring masaker sa So. Namoro, Brgy. Trece Martirez, Casguran, Sorsogon noong ika 28 ng Hulyo 2017 na ikinamatay ng apat katao.

Ang pagmasaker kina Andres “ Ka Magno” Hubilla, pulang kadre ng CMC-BHB at Miguel “Ka Billy” Himor, pulang mandirigma at dalawa pang sibilyan na sina Arnel Borres at Dick Laura ay kagagawan ng mga pinagsanib pwersa ng SPPSC (Sorsogon Police Public Safety Coy), MICO-PA, 31st IBPA at 22nd IBPA. Hindi inalintana ng mga militar at pulis ang kalagayan ng mga sibilyang nasa malapit sa pinangyarihan habang ang dalawang kasamang sina Ka Magno at Ka Billy ay nasa estadong walang kakayahang makapanlaban, at ito ay malinaw na paglabag sa ilalim ng International Humanitarian Law(IHL). Ayon sa IHL ang sinumang nasa katayuang hors de combat ay may karapatang mabuhay.Habang ang dalawang sibilyan ay dapat iiwas sa labanan.

Ang ginawa ng mga pinagsanib pwersa ng AFP at PNP ay lansakang paglabag sa mga itinakdang batas at kondukta ng digmaan. Hindi kataka-taka kung ganito ang nagiging asal ng mga kasundaluhan at kapulisan dahil ang mismong punong kumander nilang si Duterte ay wala ding paggalang sa karapatang pantao.

Ang tunguhing todo-todong gera at pagkauhaw sa dugo ng rehimeng US-Duterte ay magbubunsod ng papalakas na paglaban ng mamamayang matagal ng pinagsasamantalahan at inaalipin, at lalong magpursigeng isulong ang demokratikong rebolusyon para kamtin ang tagumpay.

Nananawagan ang JRC-BHB Masbate sa mamamayang bikolano na magkaisa at magtulungan na labanan ang ala Marcos na pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte. Isulong ang digmang bayan para makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran ng lipunanang Pilipinas.

Pulang saludo Ka Carlo, Ka Billy at lahat ng martir ng sambayanan!
Hustisya sa lahat ng mga biktima na masaker, kamtin at parusahan ang berdugong AFP-PNP! Mamamayang api, Magtanggol ka!
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Topics: Andres Hubilla , Human Rights Violations , Miguel Himor

Latest statements

NPA imposes punitive action vs. Sumifru, Highland banana firms in Davao NPA declares deputy police chief as POW, slams illegal arrest of farmers in North Cotabato Rehimeng US-Duterte, ibabagsak ng lumalakas na pagkakaisa ng sambayanan On AFP’s grand delusion of reducing “half” of the NPA Paolo Dutertes resignation, a political ploy NPA punishes mining company in Davao Oriental Isolate completely and overthrow the oppressive US-Duterte regime

Other statements by Luz Del Mar, NPA-Masbate (Jose Rapsing Command)

Matagumpay na ambus sa Brgy. Casabangan Pio V. Corpus Masbate Tumitindi ang karahasan at dumarami ang bilang ng mga Masbatenyong biktima ng paglabag sa karapatan pantao ng 2nd IB, PA Papanagutin ang 2nd IBPA sa dumaraming biktima ng paglabag sa karapatang tao sa probinsya ng Masbate Walang Tigil ang Karahasan at Paglulubid ng Kasinungalingan ng Tagapagsalita ng 9TH ID Papanagutin ang 2nd IB,P.A, 9th ID,PA sa pagpatay sa magkapatid na Tagalog at walang habas na atake nito sa mga sibilyan Hinggil sa napabalitang Engkwentro ng 2nd IB sa So. Bantolinao, Amutag, Aroroy, Masbate Pinaigting na Militarisasyon sa Masbate, Lansakang Paglabag sa Tigil-putukan
Back to statements