PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

10 sundalo patay sa serye ng mga opensiba ng Silvio Pajares Command sa Northern Samar

NPA-Eastern Visayas (Region VIII) (Efren Martires Command)


5 August 2017

Hindi bababa sa sampung sundalo at may di na mabilang na iba pang mga sugatan sa mga taktikal na opensiba ng Silvio Pajares Command sa saklaw na larangang gerilya sa Northern Samar. Ito’y tugon ng BHB upang ipagtanggol ang mga mamamayan sa matinding militarisasyon sa probinsya na kasabay ng pinalawig na batas militar ng rehimeng US-Duterte sa Mindanao. Kalakhan nito’y mga operasyong sapper na matagumpay na nailunsad sa mga detatsment ng CAFGU.

Noong Hunyo 29, bandang alas-11 ng gabi, hinaras ng magkasanib na isang iskwad ng mga Pulang mandirigma at milisyang bayan ang detatsment ng 52nd IB CAA sa Barangay Bangon, Gamay, Northern Samar. Ilang segundo lang na sabay-sabay na pinaputukan ng mga kasama ang detatsment saka huminto at pagkatapos, pinasabog ang command anti-personnel mine (CAP2) na iginapang ng yunit palapit sa detatsment. Patay ang kumander ng kaaway na si Sgt. Falconete (taga-Buray, Paranas, Samar) at lima pang sundalo.

Sa parehong araw, bandang alas-11:30 ng gabi, hinaras din ng mga Pulang mandirigma at milisyang bayan ang detatsment ng 52nd IB CAA sa Barangay Carawag, Palapag, Northern Samar. Naunang pinasabog ang CAP2 na iginapang palapit sa detatsment saka sinundan ng bugso ng putok ng mga baril. Isang sundalo ang napatay.

Pagdating naman ng araw ng SONA mismo ni GRP President Rodrigo Duterte, Hulyo 24, ala-1:00 ng madaling araw, ginapang at pinasabugan ng 10-kataong iskwad ng mga Pulang mandirigma at milisyang bayan ang detatsment ng 52nd IB CAA sa Barangay Potong, Lapinig. Idinikit nila ang isang CAP2 na isang dangkal mula sa bakod at wala pang tatlong metro mula sa guardhouse. Sinundan din nila ang pagsabog ng bugso ng putok mula sa mahahabang baril. Apat na kubo ang nawasak, tatlo ang patay sa kaaway at malubhang nasugatan ang kumander ng kaaway na hindi na nakapagmando sa kanyang yunit na tatlong putok lamang ang naiganti.

Pagsapit ng Hulyo 29, bandang alas-5:30 ng hapon, hinaras naman ng isang tim ng BHB ang detatsment ng 52nd IB CAA sa Barangay Bangon, Gamay, Northern Samar. Ayon sa mga tagabaryo, naiwan ng mga sundalong pumunta sa burol ng isang pinarusahang aset ang kanilang mga baril sa pagmamadaling makalayo sa lugar. Ang mga sundalo namang nasa loob ng kampo ay nagpaputok ngunit papaatras sila mula sa kampo.#

Topics: Tactical Offensives , US-Duterte , Martial Law , Mindanao

Latest statements

NPA imposes punitive action vs. Sumifru, Highland banana firms in Davao NPA declares deputy police chief as POW, slams illegal arrest of farmers in North Cotabato Rehimeng US-Duterte, ibabagsak ng lumalakas na pagkakaisa ng sambayanan On AFP’s grand delusion of reducing “half” of the NPA Paolo Dutertes resignation, a political ploy NPA punishes mining company in Davao Oriental Isolate completely and overthrow the oppressive US-Duterte regime

Other statements by the NPA-Eastern Visayas (Region VIII) (Efren Martires Command)

On AFP’s grand delusion of reducing “half” of the NPA Isolate completely and overthrow the oppressive US-Duterte regime From Fronte Populare (Italy): Greetings for the 49th anniversary of the foundation of the Communist Party of the Philippines Greetings from the Freedom Road Socialist Organization (FRSO) on the CPP’s 49th Anniversary Buong Tapang na Labanan ang Teroristang Atake ng US-Duterte na Pasitang Rehimen
Pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)-Panay Region sa okasyon ng ika-49 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
Partido Komunista ti Pilipinas – MLM Mensahe ti Komite ti Larangang Gerilya ti Kalinga: PAREGTAEN TI PANNAKIDANGADANG ITI SANGO DAGITI GUMIGIL-AYAB NGA ISYUS TI PROBINSYA, REHIYON KEN PAGILIAN! The Party on its 49th anniversary in solidarity with the people:: Declaration of state of calamity in Eastern Visayas, and clarification on alleged NPA offensive on GRP troops doing relief operations
Back to statements