PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Isa patay, Apat sugatan sa AFP sa mga Opensiba ng BHB sa Basey, Samar

NPA-Southwestern-Eastern Samar (Sergio Lobina Command)


1 August 2017
Press Release

Magkasabay na inatake ng pinagsamang mandirigma ng Jorge Bolito Command at Sergio Lobina Command ang mga nagkakampong elemento ng Charlie Company ng 87th Infantry Battalion (IB) at 52nd Infantry Battalion ng Philippine Army (PA) sa Basey, Samar noong Hulyo 27, 2017. Hinaras naman ng isang tim han BHB an mga sundalo han 87 th IB noong Hunyo 24, 2017. Isa ang patay, apat ang sugatan at tatlo pa ang kaswalti sa AFP samantalang ligtas na nakaatras ang mga pulang mandirigma.

Bandang alas 5:00 ng umaga hinaras ng isang tim ng BHB ang nagkakampong militar ng 52nd IB han PA sa Brgy. Baloog NOONG Hulyo 27. Kasabay nito, 8:42 a.m. isinagawa ng isang iskwad ng BHB ang opensiba sa labas ng Brgy. Mabini laban sa siyam na nagpapatrolyang sundalo ng 87th IB han PA. Hindi kaagad ito nakareak ang mga nagpapatrolyang sundalo bagkus ang ganting putok ng militar ay nagmula mismo sa kinakampuhan nito sa loob ng Brgy. Mabini. Hindi na gumanti ng putok ang mga kasama dahil sa mataas na pagpapahalaga sa buhay ng mga sibilyan. Ayon sa mga residente, anim na lamang ang bumalik sa nagpapatrolya kun saan tatlo ang sugatan. Dalawang ekstrang R4 na baril ang dala-dala nito.

Noong Hulyo 31, 9:10 ng umaga, sinunog ng isang tim ng BHB an ginagawang kampo ng mga sundalo sa gilid ng Brgy. Mabini. Habang nasusunog ito, nagpaputok ng M203 an mga sundalo mismo sa gitna ng barangay.

Noong Hunyo 24, pasado alas 2:00 ng hapon, hinaras ng isang tim ng BHB ang nag-ooperasyong tropa ng 87 th
IB han PA sa Sitio Rizal, Brgy. Bulao, Basey, Samar. Dalawa ang kaswali sa panig ng kaaway habang ligtas na
naka-regroup ang mga pulang mandirigma sa mga kasama.

Enero pa nagpumilit magkampo ang mga elemento ng AFP sa eskwelahan ng Brgy. Mabini sa kabila ng pagtutol ng mga residente nito. Marami nang paglapastangan sa karapatang tao ang inihahasik nito tulad ng pambabastos sa kababaihan pati sa mga estudyante, pagnanakaw, paninira ng pananim, pagkakalat ng intriga at
kasinungalingan para sirain ang pagkakaisa ng masa, pagrekrut ng mga menor-de-edad sa CAFGU at pananakot. Regular na aktibidad nito ang pagsusugal at paglalasing. Hindi na makapag-eskwela ang mga bata
dahil sa presensya at pagpapaputok ng sundalo mismo sa loob ng kinakampuhan nitong eskwelahan.

Nitong Hunyo, nagpropa itong gumagawa na sila ng kampong lilipatan sa gilid ng baryo. Pinilit ang mga
residente na hawanan ang erya at inobliga silang magdala ng kahoy. Pinaglagbuk sila ng atendans at ang hindi lumahok ay binansagang BHB. Pero noong magsisimula na sa pagtatayo ng istruktura, pinagbawalan na ang sinuman na pumasok. Sinaktan ang isang magsasaka na di-sinasadyang makapasok dahil dati naman niyang
itong daanan papunta sa sakahan. Halos araw-araw ay nagpapanggap ang mga sundalo ng AFP na nagtatrabaho
roon. Nangako pa silang lilipat pagsimula ng eskwela. Pero ayon sa aktwal na pag-imbestiga ng BHB na pumasok mismo sa loob nitong Hulyo 23 at 26, nabubulok na ang mga kahoy ng nag-iisang istrukturang naitayo at ang parteng nakikita lamang sa baryo ang may bubong. Ibig sabihin ay wala talaga silang balak na humiwalay sa sibilyan na ginagawa nilang human shield at palabas lamang ang paggawa nila ng kampo sa labas ng baryo.

Samantala, patuloy ang pangangampo ng mga elemento ng 87th IB sa mga barangay ng Canbagtic, San Mauricio, Cambuyog at Literon sa bayan ng Calbiga, Samar, sa kabila ng matinding protesta ng mamamayan. Hindi na mabilang ang paglapastangan nila sa karapatang tao ng mamamayan.

Ang walang-awat na pananalasa ng reaksyunaryong tropa laban sa anakpawis at ang kriminal na pagpapabaya sa kapakanan ng taumbayan ang nagbubunsod sa mamamayan na patuloy na lumaban. Makakaasa ang sambayanan na ipagtatanggol sila ng kanilang pulang hukbo sa lahat ng pagkakataon.###

==============================================================================

Usa an Patay ngan Upat an Samaran ha AFP ha mga Opensiba han BHB ha Basey, Samar

Durungan nga gin-atake han pinagtig-ob nga mangaraway han Jorge Bolito Command ngan Sergio Lobina Command an mga elemento han Charlie Company han 87 th Infantry Battalion ngan 52 nd IB han Philippine Army ha Basey, Samar hadton Hulyo 27, 2017. Samtang, gin-haras han usa ka-tim han BHB an mga sundalo han 87 th IB hadton Hunyo 24, 2017. Usa an patay, upat an samaran ngan tulo pa an kaswalti ha AFP samtang talwas nga nakaatras an mga pula nga mangaraway.

Banda alas 5:00 han aga ginharas han usa ka-tim han BHB an nagkakampo nga militar han 52 nd IB han PA ha Brgy. Baloog hadton Hulyo 27. Durungan hini, 8:42 a.m. ginlansar han usa ka iskwad an opensiba ha gawas han Brgy. Mabini kontra ha siyam nga nagpapatrolya nga sundalo han 87 th IB han PA. Waray dayon makareak an mga nagpapatrolya lugod an bulos-pabuto han militar nagtikang mismo ha ginkakampuhan hini ha sakob han
Brgy. Mabini. Waray na bumulos han pagpabuto an mga kasama tungod ha hitaas nga pagtagad ha mga sibilyan. Sering han mga residente, unom na la an binalik ha nagpapatrulya diin tulo ha ira an samaran. Duha nga ekstra nga R4 nga pusil an dara-dara hini.

Hadton Hulyo 31, 9:10am ginsunog han usa ka-tim han BHB an ginhihimo nga kampo han mga sundalo ha ligid han Brgy. Mabini. Samtang naglalarab an ginhihimo nga kampo, nagpabuto han M203 an kaaway tikang mismo ha butnga han barangay.

Hadton Hunyo 24, pasado alas 2:00 pm, gin-haras han usa ka-tim han BHB an nag-ooperasyon nga tropa han 87 th IB han PA ha Sitio Rizal, Barangay Bulao, Basey, Samar. Duha an kaswalti ha gapil han kaaway samtang talwas nga naka-regroup an mga pula nga mangaraway ha mga kasama.

Hadton Enero pa nagpipirit magkampo an mga elemento han AFP ha eskwelahan han Brgy. Mabini ha luyo han pagtipa han mga residente. Wala-tuo na an pagtalapas ha katungod pantawo an ginhihimo han AFP sugad han pambastos ha kababayin-an api an mga estudyante, pagkaringgal han pag-eskwela, pangawat, panhibang han
mga pananum, pagpasamwak han intriga ngan pagbinuwa agud rubaon an pagkaurusa han masa, pagrekrut han
mga menor-de-edad ha CAFGU ngan panarhug. Regular nga aktibidad hini an paghuygo ngan paghubog.

Hadton Hunyo, nagpropa ini nga naghihimo na hira han kampo nga babalhinan sa ligid han baryo. Ginpirit an
mga residente nga magpintakase ngan gin-obliga nga magdara han kahoy. Ginpalagbuk hira han atendans ngan
an diri pumartisir gintatahapan nga BHB. Han magtitikang na an pagtukod han istruktura, gindid-an na an hin-o man sumulod. Ginpaul-ulan an usa nga parag-uma nga inagi tungod kay amo an iya agihan tikada ha iya
umhanan. Haros matag-adlaw nagpopostura an mga sundalo nga AFP nga nagtitinrabaho didto. Nagsaad pa hira
nga mabalhin pagtikang han eskwela. Pero subay ha aktwal nga pag-imbestiga han BHB nga sinulod mismo ha
sakob han kuno pagkakampuhan hadton Hulyo 23 ngan 26, nadudunot na an mga hagiri nga kahoy han nag-uusa nga istruktura nga naitukod ngan an parte nga nakikita la ha baryo an may atop. Karuyag sidngon, waray hira larang nga bumulag ha sibilyan nga ginhihimo nira nga taming ngan palabas la an paghimo nira han kampo ha gawas han baryo.Samtang, padayon an pangangampo han mga elemento han 87 th IB ha mga barangay han Canbagtic, San Mauricio, Cambuyog ngan Literon ha bongto han Calbiga, Samar, ha luyo han madig-on nga protesta han
molupyo. Diri na maihap an panalapas ha tawhanon nga katungod han molupyo.

An waray wantas nga paglasurbo han reaksyunaryo nga tropa kontra ha masa nga anakbalhas ngan an kriminal
nga pagpasibaya ha kaupayan han katawhan an nagduduso han padayon nga pag-ato. Makakalaum an katawhan nga dedepensehan hira han ira pula nga hukbo ha tanan nga higayon.###

Topics: Tactical Offensives

Latest statements

NPA imposes punitive action vs. Sumifru, Highland banana firms in Davao NPA declares deputy police chief as POW, slams illegal arrest of farmers in North Cotabato Rehimeng US-Duterte, ibabagsak ng lumalakas na pagkakaisa ng sambayanan On AFP’s grand delusion of reducing “half” of the NPA Paolo Dutertes resignation, a political ploy NPA punishes mining company in Davao Oriental Isolate completely and overthrow the oppressive US-Duterte regime

Other statements by the NPA-Southwestern-Eastern Samar (Sergio Lobina Command)

On AFP’s grand delusion of reducing “half” of the NPA Isolate completely and overthrow the oppressive US-Duterte regime From Fronte Populare (Italy): Greetings for the 49th anniversary of the foundation of the Communist Party of the Philippines Greetings from the Freedom Road Socialist Organization (FRSO) on the CPP’s 49th Anniversary Buong Tapang na Labanan ang Teroristang Atake ng US-Duterte na Pasitang Rehimen
Pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)-Panay Region sa okasyon ng ika-49 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
Partido Komunista ti Pilipinas – MLM Mensahe ti Komite ti Larangang Gerilya ti Kalinga: PAREGTAEN TI PANNAKIDANGADANG ITI SANGO DAGITI GUMIGIL-AYAB NGA ISYUS TI PROBINSYA, REHIYON KEN PAGILIAN! The Party on its 49th anniversary in solidarity with the people:: Declaration of state of calamity in Eastern Visayas, and clarification on alleged NPA offensive on GRP troops doing relief operations
Back to statements