PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Interbyu kay Ka Oris tungkol sa pagpapalawig ng Martial Law (sipi)

Ka Oris, Spokesperson
New People’s Army


22 July 2017

4. Nabanggit ninyo ang paggamit ng kamay-na-bakal, kaugnay po ba nito ang pagdeklara ng batas militar sa Mindanao at pagpapalawig pa nito hanggang sa Disyembre?

Tama. Ang batas militar sa Mindanao ay lantarang pagpataw ng pasistang paghahari na ikinubli sa tinaguriang gera laban sa terorismo. Isa itong “trial balloon” o “testing the waters” para subukan kung kaya niyang ilusot ang pagpataw ng paghaharing militar sa buong bansa at ganap na iupo ang sarili bilang isang diktador. Kasama sa mag-engganyo kay Duterte na ipataw ang martial law sa buong bansa ang pagsang-ayon ng rubber-stamp na Supreme Court at ng Kongreso, pati na ang pambubusal ng masmidya.

Sa ilalim ng batas militar, nariyan ang arbitraryong pagrerekisa at panghuhuli ng militar sa mga checkpoint, at ang paghahari-harian ng mga sundalo sa mga baryo, laluna sa mga lugar na pinagsususpetsahan nilang base ng NPA o mga lumalabang Moro, at maging sa mga bayan at lunsod. Mistulang barracks na ang takbo ng mga komunidad at kontrol sa lipunan. Ipapatupad na ang National ID system, ang pagbabalik ng ROTC, ang curfew sa mga kabataan muna pero di maglaon para sa lahat na, ang suspension ng Writ of Habeas Corpus, at arbitraryong search and seizure. Napakaraming nahuhuling inosente, na nakukulong ng kung ilang taon na walang kasalanan, sa pamamagitan ng gawa-gawang kaso. Pinapatay ang mga lider-magsasaka at Lumad.

Sinasapawan at naghahari ang mga martial law administrators na umaapak sa lahat ng sibil na awtoridad. Todo ang pagbibigay-pabuya sa militar ni Duterte sa paghirang ng di bababa sa animnapu’t limang dating opisyal ng militar at pulis sa iba’t ibang ahensya ng burukrasya.

Laganap ang pagyurak sa karapatan sa privacy sa pamamagitan ng iba’t ibang panukalang aparato ng pagmamanman. “Nililigpit” ang mga karibal na sindikato para mamayani ang mga kaibigan at kaalyadong may solong prangkisa sa krimen at katiwalian.

Topics: Martial Law

Latest statements

2 sundalo, sugatan sa Harasment ng NPA! On Duterte’s threat of tagging the NPA as terrorists Sa unang tunga sa Bulan sa Nobyembre, 27 ka aksyong militar gilunsad sa BHB-NEMR CPP to Trump: The Philippines is not a piece of real estate Kahibangan ng Batas Militar at Diktadura Pabor sa mga Dayuhang Pandarambong!
Lumalapastangan sa Karapatan ng Mamamayan
4 ka managsunod nga aksyon militar nalunsad sa NPA-NCMR AFP, Muling Binigwasan ng NPA sa Camarines Sur

Other statements by Ka Oris, New People's Army

On the Talakag incident Interbyu kay Ka Oris hinggil sa SONA NPA congratulates units for successive offensives The Filipino people applaud NPA raid against Lapanday Company Continuing military operations impede release of POWs NPA ready to counter abusive anti-peace AFP offensives Heighten armed resistance against the Duterte regime’s all-out war
Back to statements