PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Kontra-Atake ng NPA: 1 Patay, 5 Sugatan

Hulyo 4, 11:30 n.u – nagsagupa ang isang yunit ng Lejo Cawilan Command (LCC) – NPA Kalinga at tropa ng 50IBPA sa Batong Buhay, Brgy. Balatoc, Pasil. Nagresulta ang mahigit tatlong oras na palitan ng putok sa isang patay at limang sugatan sa panig ng 50IBPA habang ligtas na nakaatras ang yunit ng LC ng walang kaswalti.

Simula Hunyo hanggang sa kasalukuyan at aktibong nag-ooperasyon ang mga tropa ng 50IBPA sa mga baryo ng Balatoc at Colayo sa nasabing bayan na nagdudulot ng matinding takot at perwisyo sa mga sibilyan. Nagkakampo sila sa mga kabahayan, barangay hall at eskwelahan sa Brgy. Colayo at naghahasik ng matinding saywar. Habang pwersahan at agresibong nagrerekrut ng mga bagong CAFGU sa Brgy. Balatoc.

Ang patuloy na operasyong militar ng 50IBPA sa mga baryo ng Kalinga at bahagi ng desperadong pagtatangka ng gobyerno na hawanin ang daan tungo sa pagpapatupad ng mga mapanirang proyekto at patakarang sasalanta at aagaw sa lupang-ninuno ng mga pambansang minorya ng Kordilyera. Tungkulin ng lahat ng mga mamamayan na labanan ang anumang pagtatangka na sisira sa lupa, kabuhayan at kayamanan ng Kordilyera.

Nagpapanawagan ang LCC na irespeto ng AFP at ng gobyerno ang nalagdaan ng Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) sa pamamagitan ng pagpapatigil sa mga operasyong military at pagrespeto sa karapatang-tao ng lahat ng mga mamamayan kasama na ang mga pambansang minorya. Pinapanawagan din ang muling pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front (NDF).

Topics: Militarization, CARHRIHL, Counter Defensive, Defensive

Latest statements

On Duterte’s demand to hold talks in Philippines Condemn Duterte-AFP’s all-out war to occupy Liguasan Marsh Expose “two-faced” Duterte in sudden postponement of NDFP-GPH peace talks – NDFP-North Central Mindanao Planned AFP military offensives behind Duterte’s talk cancellation Dalawampu’t-limang NPA na sumuko, Pinalobong Kasinungalingan ng Desperadong 9th IDPA Expect heightened militarization, fascist attacks on the people after the postponement of the NDFP-GPH peace talks May hangganan ang pagtitimpi!

Other statements by Ka Tipon Gil-ayab, NPA-Kalinga (Lejo Cawilan Command)

Duterte kontra-manggagawa, tuta ng mga kapitalista, pahirap sa masa! Itultuloy ti Nakired ken Situtured a Panangiyabante iti Gubat ti Umili! Tuloy-tuloy na parusahan ang berdugong 50th IBPA! Labanan ang Tumitinding Militarisasyon sa Kalinga, Paigtingin ang Kampanyang Anti-detachment kontra sa mga Pasista! Magkasunod na TO sagot ng BHB sa Pasismo ng 50IB Matagumpay na aksyong militar ng Lejo Cawilan Command laban sa yunit ng 50th IB sa Pinukpuk, Kalinga Reaksyunaryong Gobyerno ang Pumatay sa Political Prisoner na si Marcos Aggalao
Back to statements