PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

AFP, PNP and local officials’ duplicity and money-spinning in forced and fake surrenders in Sultan Kudarat

Sultan Kudarat police director Senior Supt. Raul Supiter was totally lying about the NPA surrenderees he avowed in a media interview. He was very quick to claim for himself, the PNP and the AFP the honor of apprehending vulnerable civilians they accuse as NPA rebels to enshroud their inutile effort to crush the revolutionary armed struggle in Sultan Kudarat province.

The AFP and the PNP in connivance with some local bureaucrats are bloating about their fabricated ‘surrenderees’ in the Sen. Ninoy Aquino area. They employ psywar and red baiting to elicit fear among the people and use the barangay officials as agents who instigate the surrender. Apart from crafting an ostensive achievement to brag, the military and local government officials led by the town mayor Randy Ecija Jr. have turned it into a money-spinning racket. How much they pocketed from the government’s amnesty fund and livelihood assistance for rebel returnees, this we can only guess.

Since February the Daguma area has been militarized in coincident with the David M. Consunji Incorporated’s (DMCI) expanded IFMA operations and deemed large scale mining undertakings. The Western Mindanao Command (WESTMINCOM) of the AFP created the Joint Task Force Central that combines the 33rd IB-PA, 57th IB-PA, 1st Mechanized Infantry Brigade, and the 2nd and 5th Marine Battalion Landing Teams to take charge of the area.

While 1st Mechanized Infantry Brigade commander Col. Bismarck Soliba contended that the NPA in Sultan Kudarat is losing members due to demoralization in the ranks and JTF Central commander Maj. Gen. Arnel dela Vega have ostentatiously announced that the “surrender” reflects the waning influence of the communist movement in the countryside, they should be reminded that lies and deceit will never win the war for the AFP. In fact, these will isolate them more from the people and towards the AFP’s eventual downfall.

More importantly, it is but proper that the AFP abide by the international humanitarian laws as they have so continually boasted about. As such we demand that the AFP accord the civilians the proper conduct as stipulated in the Rules of War of the Geneva Convention and the Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL).

================================================================================

Pagpangilad ug pangwarta sa AFP, PNP ug lokal nga mga opisyal sa pinugos ug mini nga mga pagpasurender sa Sultan Kudarat

Lunlong pagpamakak ang gipamahayag ni Sultan Kudarat provincial police director Senior Supt. Raul Supiter sa usa ka interbyu sa midya kalabot sa gikaingong mga NPA surrenderees. Abtik kaayo siyang miangkon alang sa kaugalingon, sa PNP ug sa AFP sa madungogong pagsikop og mga sibilyang walay ikasukol nga ilang giakusahang mga rebeldeng NPA aron tabonan ang inutil nilang mga paningkamot nga dugmokon ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa probinsya sa Sultan Kudarat.

Ang AFP ug ang PNP sa pakigkunsabo sa pipila ka mga lokal nga burukrata sa munisipalidad sa Sen. Ninoy Aquino hilabihang mipaburot sa ilang ginama-gamang “surrenderees”. Gigamitan nila og psywar ug pagpanghadlok aron hasion ang mga tawo ug gihimo nilang ahente ang mga barangay officials nga maoy tigduso sa pagpasurender. Gawas sa paggama og mining kalampusan nga ilang gipanghambog, nakapangwarta sab dinhi ang mga opisyal sa militar ug lokal nga gubyerno nga gipangunahan sa mayor sa lungsod nga si Randy Ecija Jr. Kung pila ang ilang nabulsa gikan sa amnesty fund sa gubyerno ug livelihood assistance para sa mga rebel returnees, igo na lang kita sa pagtagna niini.

Sukad pa niadtong Pebrero gipahigayon ang militarisasyon sa erya sa Daguma kadungan sa gipalapdang IFMA operations ug gibana-banang sugdan nga large scale mining sa David M. Consunji Incorporated (DMCI). Ang Western Mindanao Command (WESTMINCOM) sa AFP nimugna sa Joint Task Force Central nga gikumbinang mga pwersa sa 33rd IB-PA, 57th IB-PA, 1st Mechanized Infantry Brigade, ug ang 2nd ug 5th Marine Battalion Landing Team aron maoy motagad dinhi.

Samtang giduso sa kumander sa 1st Mechanized Infantry Brigade si Col. Bismarck Soliba nga nawad-an na og mga ginsakpan ang NPA sa Sultan Kudarat tungod sa demoralisasyon sa han-ay niini ug gipagarpar sa JTF Central mommander Maj. Gen. Arnel dela Vega nga ang pag-“surrender” nagapakita nga nagkahuyang na ang impluwensya sa kalihukang komunista diha sa kabukiran, angayan silang magmatngon nga ang mga kabakakan ug pagpangilad dili makapadaug sa gubat sa AFP. Inay, mao kini ang mohimulag kanila sa katawhan ug mopadulong sa kapildihan sa AFP.

Labing mahinungdanon nga ang AFP motamod sa international humanitarian laws, sama sa kanunay nilang ginapanghambog. Sa ingon, among ginapangayo nga ipatuman sa AFP ang hustong pagtrato sa mga sibilyan sumala sa nahipatik sa Rules of War sa Geneva Convention ug sa Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Topics: 
Back to statements