PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Militarisasyon ng burukrasya ni Duterte, sagka sa kapayapaan

Jaime “Ka Diego” Padilla, Spokesperson
NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)


15 May 2017

Malaking sagka sa kapayapaan ang unti-unting militarisasyon ng administrasyong Duterte dahil sa pagkakaupo ng mga mapandigma, anti-komunista at anti-kapayapaang heneral na sina Delfin Lorenzana ng Department of National Defense (DND), Hermogenes Espiron ng National Security Council (NSC), Gen. Eduardo Año, hepe ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at itinalagang kalihim ng Department of Interior and Local Government (DILG) at Gen. Roy Cimatu ng Department of Natural and Environment Resources (DENR).

Ikinababahala ng Melito Glor Command ang panghihimasok nito sa estado at walang ibang maaapektuhan kundi ang mamamayang Pilipino.

Kasalukuyang nanganganib na ang takbo ng usapang pangkapayapaan sa pagdidiskaril at panghihimasok nina Lorenzana, Espiron at Año sa iba’t ibang pakana nila upang hindi ito matuloy. Ang militarisasyon ng kanayunan, patuloy na paglulunsad ng operasyong militar ng AFP sa panahon ng tigil-putukan at mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan sa panahon ng all-out war ay pawang nasa kontrol nila. Hindi nila gugustuhing ituloy ang usapan para ipagpatuloy ang kanilang berdugong hangarin na walang ibang pineperwisyo kundi ang mamamayan.

Sa unang kwarto ng Oplan Kapayapaan, walang ibang inihatid ito sa mamamayan kundi paparaming mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Hindi mabibilang ang iba’t ibang mga kaso ng pambubugbog, iligal na imbestigasyon na may halong pananakot at pagpatay, hamletting at maging mga aerial strafing at bombing sa bansa. Sa patuloy rin na pagsagka ng mga heneral na ito sa usapang pangkapayapaan, nasasalang ang hangaring ipatupad ang maka-mamamayang balangkas ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) na magbibigay kaluwagan sa mga manggagawa at magsasaka sa bansa.

Patuloy ring manganganib ang kalikasan at kinabukasan ng sambayanan sa patuloy na panghihimasok ng mga dayuhang negosyanteng mina sa ilalim ni Cimatu. Bilang dating field commander ng AFP Southern Command, pinahintulutan niyang maging mga pribadong guards ang mga sundalo ng AFP ng mga kumpanya ng minahan sa Mindanao. Ikinababahala ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ang pagtatalaga ng mismong pwersa ng estado bilang mga bantay ng malalaking kumpanya ng dayuhang minahan sa bansa na nanghuhuthot ng yaman at sumisira sa kalikasan at kinabuksan ng sambayanan.

Sa nalalapit rin na pag-upo ni Año sa DILG, magiging madulas ang panghihimasok ng mga militar sa mga local government offices at pakikialam nito sa pamumuno ng mga lokal na gobyerno. Magagamit nila ang mga rekurso nito para sa paniktik at kampanyang militar na ikakapanganib ng mamamayan. Maging mitsa ito sa patuloy na pagdami ng mga paglabag sa karapatang pantao.

Sa ganito, patuloy na nalalagay sa kwestiyon ang kaseryosohan ng administrasyong Duterte na makamit ang kapayapaan sa bansa. Kailangang magmatyag ng mamamayang Pilipino sa tunguhing kanan at militarista ng rehimeng Duterte.###

Topics:

Latest statements

NPA raids MIG safehouse in Baggao, Cagayan On OPAPP statement concerning NPA military actions Parusahan ang mga Mapandambong na Kumpanya ng Pagmimina
Joint Statement nina Martin Montana, Chadli Molintas Command (New People’s Army – Ilocos Cordillera Region) at Sey-ang Rayos, Jennifer ‘Maria’ Cariño Command (New People’s Army – Benguet)
Isang bukas na liham para sa magsisipagtapos na siyentista at inhinyero: Tanganan ang hamon ng panahon: ipagtagumpay ang digmang bayan!
Balangay Angustia Quintos
LAB honors Guillermo Ponce ‘Pons’ de Leon: revolutionary scientist for the people Tribute of Liga ng Agham Para sa Bayan – NDF Consecutive Offensives, Launched by the NPA against the pro-US AFP Matagumpay na Operasyong Demolisyon, Isinagawa ng NPA sa Lupi, Camarines Sur

Other statements by Jaime “Ka Diego” Padilla, NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)

On the NPA Quezon’s military action against the 85th IB in Catanauan Presensya ng tropang US sa Marawi City, magdudulot ng higit na kaguluhan sa bansa Presensya ng tropang US sa bansa, kaibuturan ng Huwad na kalayaan Melito Glor Command calls on the Filipino people to fight against a looming nationwide Martial Law On GRP’s Cancellation of the 5th Round of Peace Talks Magkakasunod na Taktikal na Opensiba ng NPA-Laguna, Tagumpay! Ang AFP ang siyang hindi kayang kontrolin ng mga nakatataas nitong opisyal
Back to statements