PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Militarisasyon ng burukrasya ni Duterte, sagka sa kapayapaan

Malaking sagka sa kapayapaan ang unti-unting militarisasyon ng administrasyong Duterte dahil sa pagkakaupo ng mga mapandigma, anti-komunista at anti-kapayapaang heneral na sina Delfin Lorenzana ng Department of National Defense (DND), Hermogenes Espiron ng National Security Council (NSC), Gen. Eduardo Año, hepe ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at itinalagang kalihim ng Department of Interior and Local Government (DILG) at Gen. Roy Cimatu ng Department of Natural and Environment Resources (DENR).

Ikinababahala ng Melito Glor Command ang panghihimasok nito sa estado at walang ibang maaapektuhan kundi ang mamamayang Pilipino.

Kasalukuyang nanganganib na ang takbo ng usapang pangkapayapaan sa pagdidiskaril at panghihimasok nina Lorenzana, Espiron at Año sa iba’t ibang pakana nila upang hindi ito matuloy. Ang militarisasyon ng kanayunan, patuloy na paglulunsad ng operasyong militar ng AFP sa panahon ng tigil-putukan at mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan sa panahon ng all-out war ay pawang nasa kontrol nila. Hindi nila gugustuhing ituloy ang usapan para ipagpatuloy ang kanilang berdugong hangarin na walang ibang pineperwisyo kundi ang mamamayan.

Sa unang kwarto ng Oplan Kapayapaan, walang ibang inihatid ito sa mamamayan kundi paparaming mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Hindi mabibilang ang iba’t ibang mga kaso ng pambubugbog, iligal na imbestigasyon na may halong pananakot at pagpatay, hamletting at maging mga aerial strafing at bombing sa bansa. Sa patuloy rin na pagsagka ng mga heneral na ito sa usapang pangkapayapaan, nasasalang ang hangaring ipatupad ang maka-mamamayang balangkas ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) na magbibigay kaluwagan sa mga manggagawa at magsasaka sa bansa.

Patuloy ring manganganib ang kalikasan at kinabukasan ng sambayanan sa patuloy na panghihimasok ng mga dayuhang negosyanteng mina sa ilalim ni Cimatu. Bilang dating field commander ng AFP Southern Command, pinahintulutan niyang maging mga pribadong guards ang mga sundalo ng AFP ng mga kumpanya ng minahan sa Mindanao. Ikinababahala ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ang pagtatalaga ng mismong pwersa ng estado bilang mga bantay ng malalaking kumpanya ng dayuhang minahan sa bansa na nanghuhuthot ng yaman at sumisira sa kalikasan at kinabuksan ng sambayanan.

Sa nalalapit rin na pag-upo ni Año sa DILG, magiging madulas ang panghihimasok ng mga militar sa mga local government offices at pakikialam nito sa pamumuno ng mga lokal na gobyerno. Magagamit nila ang mga rekurso nito para sa paniktik at kampanyang militar na ikakapanganib ng mamamayan. Maging mitsa ito sa patuloy na pagdami ng mga paglabag sa karapatang pantao.

Sa ganito, patuloy na nalalagay sa kwestiyon ang kaseryosohan ng administrasyong Duterte na makamit ang kapayapaan sa bansa. Kailangang magmatyag ng mamamayang Pilipino sa tunguhing kanan at militarista ng rehimeng Duterte.###

Topics: 
Back to statements