PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Kondenahin ang terorismo ng 24th IB laban sa mamamayan ng Abra!

Kinokondena ng Agustin Begnalen Command NPA-Abra ang paghahasik ng terorismo ng 24th IB at RPSB-PPSC sa kanilang “hot pursuit operation” bilang ganting salakay nila sa matagumpay na taktikal na opensiba ng mga yunit ng NPA noong Marso 12 at Marso 13. Ang nagaganap ngayon sa bayan ng Malibcong hanggang Bangued ay batas-militar kung saan nakapailalim sa kontrol ng miltar at pulis ang pangekonomiya, at pampulitikang aspeto ng buhay ng mamamayan. Kinakasangkapan ng militar ang nangyaring raid at ambush sa PNP upang bigyang katwiran ang pagpapatupad nila ng malawakang pasismo. Dapat ilandtad at labanan ang mga paglabag sa karapatang pantao na inihahasik ng miltar at PNP tulad ng panggigipit sa taumbayan, pambobomba sa kabunduka at mga lugar ng kabuhayan, sapilitang pagkansela sa lahat ng klase, paghahalughog ng mga kubo ng sibilyan, at malawak na checkpoint. Mariing tinututulan at nagpapanawagan ang mga mamamayan ng Malibcong na itigil ang walang habas na pambobomba at deklarasyon ng kanselasyon ng klase. Ngunit sa kabila ng panawagan ng mamammayan matigas ang tugon ng militar na hindi nila ihihinto ang marahas na operasyong kombat hanggang hindi napupulbos ang NPA.

Nagpapatuloy ang panggigipit sa mamamayan. March 14, inakusahan ng mga upisyal ng 24th IB at Pro-Cordillera PNP ang mga empleyado at upisyal ng LGU Malibcong bilang mga “NPA” diumano. March 17, Pag-aakusa sa mga cause oriented group na diumano ay suporter ng NPA; March 16, nag-umpisa ang aerial bombings bandang 8:00 ng umaga hanggang alas dos ng hapon. Labing apat (14) na bomba ang inihulog ng jet fighter sa mga kabundukan ng Bangilo District at Mataragan District sa bayan ng Malibcong. Nagresulta ito sa malawakang pagkasunog ng kabundokan at pasto ng mga baka. Nagdulot din ito ng takot sa mamamayan; Sapilitang pagpapatigil ng klase sa lahat ng antas sa buong Malibcong; Noong gabi ng Marso 16, hinalughog ang pakalso ni Lakay Waloy Balutoc ex-Brgy Kapitan ng Brgy. Pacgued; Pagsasagawa ng pinaigting na check point sa kahabaan ng Abra-Kalinga road at sa sentro ng Bangued

Inililinaw ng ABC NPA-Abra ang hinggil sa mga kasinungalingan at gawa-gawang kwento ng AFP-PNP. Sa pahayag ng PRO-Cordillera PNP tahasan nito sinasabi na walang naganap na aerial bombings sa Malibcong ngunit sa interview ni Lt. Col. Baluga ay inamin nitong nagsagawa sila ng aerial bombings bilang bahagi ng “hot pursuit operation”. Sa pahayag ni Lt. Col. Dominic Baluga nahihibang nitong sinasabi na mayroon daw nakulong na yunit ng NPA sa kabundukan ng Brgy. Duldulao at nagpapatulong diumano ang mga ito sa mga cause oriented group upang makalusot. At mayabang pa nitong ibinabalita sa media na may nakuha na daw silang improvise explosive divice sa lugar na ito. Ang totoo walang anumang yunit ng NPA at wala silang nakuhang improvise explosive divice sa nasabing lugar. Isa pang kahibangan ang ibinibintang ni Lt. Col. Baluga na NPA ang nagsunog sa kabundukan ng Mataragan dahil wala na daw itong malusutan. Ang totoo naganap ang malawak na pagkasunog pagkatapos ng aerial bombings. Malinaw sa mamamayan ng Malibcong ang patakaran ng NPA sa mahigpit na pagbabawal ng paninira ng kalikasan tulad ng panununog sa kabundukan.
Hinding-hindi magtatagumpay ang terorismo ng estado sa pamamagitan ng berdugong miltar at pulis nito. Napatunayan na sa kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayan Abra na kaya nilang biguin ang pasismo ng estado tulad na naging maningning na karanasan nila noong panahon ng martial law at mga mga sumunod na oplan ng mga sumunod na rehimen. Ang pagsigla at paglakas ng armadong pakikibaka ng sambayanan ay sumisibol sa gitna ng mararahas na gera ng reaksyunaryong gubyerno.

Topics: 

Latest statements

On Duterte’s demand to hold talks in Philippines Condemn Duterte-AFP’s all-out war to occupy Liguasan Marsh Expose “two-faced” Duterte in sudden postponement of NDFP-GPH peace talks – NDFP-North Central Mindanao Planned AFP military offensives behind Duterte’s talk cancellation Dalawampu’t-limang NPA na sumuko, Pinalobong Kasinungalingan ng Desperadong 9th IDPA Expect heightened militarization, fascist attacks on the people after the postponement of the NDFP-GPH peace talks May hangganan ang pagtitimpi!

Other statements by Ka Diego Wadagan, NPA-Abra (Agustin Begnalen Command)

2 sundalo, sugatan sa Harasment ng NPA! Kahibangan ng Batas Militar at Diktadura Pabor sa mga Dayuhang Pandarambong!
Lumalapastangan sa Karapatan ng Mamamayan
Kondenahin ang malisyosong pang-aakusa at paghamak ng 24th IB sa mga LGU, Business sectors, NGO’s, PO’s at iba pang personahe sa Abra! SONA 2017 ni Duterte Mensahe ng Agustin Begnalen Command NPA Abra para sa maika- 48 na anibersaryo ng pagkakatatag ng New People’s Army Bigo at walang saysay ang operasyong kombat ng AFP-PNP sa Abra! Pahayag ng Agustin Begnalen Command hinggil sa huwad na paumanhin ni Lt Col. Tomas Dominic Baluga
Back to statements