PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

STATEMENTS

NDFP-SMR rejects localized peace talks
15 Jul 2018 Rubi del Mundo, NDFP Southern Mindanao
CPP to Malacañang: “A ‘no’ is a no”
14 Jul 2018 Information Bureau, Communist Party of the Philippines
Pagbayarin nang mahal ang pasistang AFP at mga asset nila! Paigtingin at ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan!
13 Jul 2018 Ka Cleo del Mundo, NPA-Quezon (Apolonio Mendoza Command)
Localized peace talks will fail
13 Jul 2018 Ka Frank Fernandez, NDFP Negros Island
CPP rejects Duterte ‘localized peace talks’
13 Jul 2018 Information Bureau, Communist Party of the Philippines
On the alleged NPA “purging” in North Cotabato
12 Jul 2018 Dencio Madrigal, NPA-Far South Mindanao (Valentin Palamine Command)