PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

STATEMENTS

Pagpupugay kay Alfredo Merilos!
23 Mar 2018 Luz Del Mar, NPA-Masbate (Jose Rapsing Command)
End the hoax of Duterte’s “NPA surrender” shows
22 Mar 2018 Information Bureau, Communist Party of the Philippines
Hinggil sa Pagpaslang kina Alfredo Merilos at Liz Ocampo
22 Mar 2018 Baldomero Arcanghel, NPA-Camarines Sur (Tomas Pilapil Command)
Pagpupugay kay Kasamang Owen, Bayani ng Uring Magsasaka
22 Mar 2018 PKM Bicol Region (Region V)
Hinggil sa Pagkakapaslang kay Ka Bendoy, Isang Tunay na Lingkod ng Sambayanan
22 Mar 2018 NPA-Catanduanes (Nerissa San Juan Command)
Itaguyod ang karapatang-tao laban sa terorismong estado
21 Mar 2018 Communist Party of the Philippines