PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

STATEMENTS

On OPAPP statement concerning NPA military actions
25 Jun 2017 Information Bureau, Communist Party of the Philippines
NPA raids MIG safehouse in Baggao, Cagayan
25 Jun 2017 Ester Falcon, NPA-Cagayan (Henry Abraham Command)
Tanganan ang hamon ng panahon: ipagtagumpay ang digmang bayan!
24 Jun 2017 League of Science for the People
Parusahan ang mga Mapandambong na Kumpanya ng Pagmimina
24 Jun 2017 NPA-IIocos Cordillera (Chadli Molintas Command)
Matagumpay na Operasyong Demolisyon, Isinagawa ng NPA sa Lupi, Camarines Sur
23 Jun 2017 Michael Robredo, NPA-Camarines Sur (Norben Gruta Command)
LAB honors Guillermo Ponce ‘Pons’ de Leon: revolutionary scientist for the people Tribute of Liga ng Agham Para sa Bayan – NDF
23 Jun 2017 League of Science for the People