Ang Bayan

Ang Bayan Oktubre 7, 2018 | Downloads
October 08, 2018

Download PDF: PIL| BIS | HIL

Read more

“Red October,” inulan ng pagkundena
October 08, 2018

Kabi-kabila ang protesta sa iba’t ibang panig ng bansa upang kundenahin ang pakanang “Red October” ng rehimeng Duterte na ipinapakalat nitong nagdaang mga linggo ng mga tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Sa ilalim ng kathang-isip na “Red October,” magsasagawa umano ng mga panggugulo ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa kalunsuran para […]

Read more

Labanan ang panlilinlang at mga hakbanging anti-demokratiko ni Duterte
October 07, 2018

  Isang engrandeng saywar laban sa mamamayang Pilipino ang isinasagawa ngayon ng rehimeng US-Duterte. Sa ngalan ng “pagsugpo sa Red October,” pakana diumano ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) para ibagsak si Rodrigo Duterte ngayong Oktubre, pinagbabantaan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na supilin ang saligang mga karapatang demokratiko ng mamamayang Pilipino. Tahasang […]

Read more

Panghihimasok ng US sa bansa, lumalawak
October 07, 2018

Taliwas sa pinalalabas ni Rodrigo Duterte na hindi niya nais ang tulong ng US, limpak-limpak na salapi at tone-toneladang armas ang tinanggap ng rehimen kamakailan mula rito. Sa pamamagitan ng mga ito, higit na pinalalawak ng rehimeng Duterte ang panghihimasok ng imperyalistang US sa bansa. Inihayag ng US noong Agosto na ang Pilipinas ang nakatatanggap […]

Read more

Presyo ng langis, pinakamataas sa nakaraang 10 taon
October 07, 2018

Mula nang maupo si Duterte sa poder, 28 beses nang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa nakaraang 10 buwan lamang, tumaas na nang P13.50/litro ang diesel at P13.37/litro ang gasolina. Bahagi nito ay epekto ng TRAIN (Tax Reform for Acceleration and Inclusion) Law na nagdagdag ng P2.80 kada litro sa presyo ng diesel […]

Read more

5 sibilyan, pinaslang ng rehimen
October 07, 2018

Humahaba ang madugong rekord ng rehimeng Duterte sa walang-tigil na pagpaslang sa mga sibilyang biktima ng kahirapan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nitong nagdaang dalawang linggo, limang sibilyan ang naiulat na pinaslang ng mga armadong tauhan ng estado. Noong Oktubre 6 ng umaga sa Negros Oriental, pinatay sa pamamaril ng armadong mga pwersa ng estado […]

Read more

Maikling rebyu ng mga susing dokumento sa UDKP
October 07, 2018

Kung walang rebolusyonaryong teorya, walang rebolusyonaryong kilusan,” wika ni Lenin. Makailang beses na pinatunayang wasto ang mahalagang turong ito ng dakilang Lenin sa mga kilusang pagwawasto sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) tulad ng Una at Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto at iba pang pagwawasto sa nakaraang 50 taon. Partikular sa artikulong ito, pagtutuunan […]

Read more

Ang pagpapanday ng Partido sa Hapmun
October 07, 2018

Ang aming rebolusyonaryong unyon, higit sa lahat, ay ang aming paaralan sa makauring pakikibaka,” panimula ni Ka Matos, kaharap ang mga Pulang mandirigma sa isang pulong ng sangay ng Partido sa yunit ng BHB kung saan siya kasalukuyang nakalubog. Planong manatili ni Ka Matos sa yunit nang tatlong buwan para sa kanyang programang integrasyon sa […]

Read more

Hindi natitighaw ang sigaw para sa tunay na reporma sa lupa
October 07, 2018

Matapos ang apat na dekadang pagpapatupad ng magkakasunod na rehimen ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) at CARP Extension with Reforms (CARPER), nananatili ang problema sa kawalan ng lupa ng milyun-milyong magbubungkal. Ngayong buwan ng Oktubre, buwan ng magsasaka, muling dadagundong ang sigaw para ibasura ang CARP at isulong ang pakikibaka para sa tunay na […]

Read more

Mga manggagawa sa NAMASUFA, nagwelga
October 07, 2018

Paralisado ang operasyon ng pito sa 11 packing plant ng Sumitomo Fruit Corp. (Sumifru) sa Compostela Valley matapos ilunsad ang welga ng may 900 kasapi ng Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm (NAMASUFA) nitong Oktubre 1. Ang Sumifru ay isang kumpanyang Japanese na nagluluwas ng saging. Iginigiit ng mga manggagawa na kilalanin ng Sumifru ang kanilang […]

Read more