National Democratic Front of the Philippines

Memorandum Order 32: Tahasang Paglabag sa Karapatan ng Mamamayan sa Pagtatanggol sa Sarili (Self-Defense) at Karapatan sa Pagpapasya Para sa Sarili (Self-Determination)
November 25, 2018

Bunga ng hindi matatawarang paglaban ng mamamayan sa iba’t ibang porma ng pang-aapi at pagsasamantala sa buong kasaysayan, isa ang karapatang ipagtanggol ang sarili sa mga karapatang taong kinikilala sa kasalukuyan sa buong daigdig. Napakaraming mga internasyunal na batas ang malinaw na kumikilala at sumusuporta sa karapatan ng mamamayang ipagtanggol at lumaban para sa kanyang […]

Read more

Memorandum Order No. 32: Estadong Atas sa Higit Pang Panunupil at Desperadong Hakbang Tungong Batas Militar
November 25, 2018

Dapat kundenahin at labanan ng masang Bikolano ang kautusan na Memorandum Order No. 32 ng rehimeng US-Duterte na naglalayong dagdagan ang pwersa ng militar at pulis sa rehiyon ng Bikol at sa mga prubinsya ng Samar at Negros. Linalaman ng MO 32 ang mga nakababahalang direktiba na tahasang lumalabag sa karapatang tao at pataksil na […]

Read more

On Memorandum Order No. 32
November 23, 2018

Memorandum Order No. 32 is formally and actually a declaration of a state of national emergency. This is in furtherance of the ongoing tyranny and de facto martial law nationwide. It is preparatory to formal proclamation of martial law nationwide, the screwing up of the 2019 elections, chacha for bogus federalism and establishment of fascist […]

Read more

Hustisya para sa Maguindanao Massacre! Manindigan para sa Karapatan sa Malayang Pamamahayag!
November 22, 2018

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa mag-iisang dekadang panawagan ng hustisya para sa higit limampung propesyunal sa midyang minasaker sa ilalim ng rehimeng Arroyo sa kanyang lokal na kasapakat na pamilyang Ampatuan noong ika-23 ng Nobyembre taong 2009 sa Maguindanao. Naitala ng masaker na ito ang pinakamalaking bilang ng mga mamamahayag na pinaslang sa isang insidente sa […]

Read more

Ipaglaban ang Soberanya ng Bansa! Wakasan ang Kataksilan ng Papet na Rehimeng Duterte!
November 22, 2018

Kinukundena ng NDF-Bikol ang pagpasok ng rehimeng US-Duterte sa panibago na namang serye ng mga kontratang malamang na hahantong sa mga tagibang na kasunduan sa ekonomyang lantarang nagbebenta sa soberanya ng bansa at tiyak na magdudulot ng ibayong kahirapan para sa mamamayang Pilipino. Nananatiling bigo ang rehimeng US-Duterte na igiit ang demilitarisasyon at wakasan ang […]

Read more

On the Canonization of Archbishop Oscar Romero of El Salvador
November 21, 2018

The Christians for National Liberation expresses its heartfelt jubilation on the canonization of Archbishop Oscar Romero – Archbishop of El Salvador to the Vatican’s roster of Saints. Saint Oscar Romero is the first Salvadoran Saint. He was gunned down during Mass in a hospital chapel a day after telling the Army that “They are killing […]

Read more

AFP peddling fantastic lies to justify martial law extension anew in Mindanao
November 19, 2018

The National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) condemns in strongest terms the fantastic lies being spread by the Armed Forces of the Philippines (AFP) to justify its proposal to extend martial law in the island. AFP chief of staff Gen. Carlito Galvez Jr. in a recent statement said that he will […]

Read more

Defeat Duterte’s National Task Force and end the militarist regime
November 18, 2018

Committed to the revolutionary path to genuine peace, NDF-ST vows to mobilize all its forces to defeat the anti-communist and anti-people National Task Force (NTF) of the US-Duterte regime and all efforts by the militarist state to install an absolute dictatorship. This reaffirmation comes as the people and the revolutionary movement anticipate graver and more […]

Read more

The US-Duterte regime employs terror tactics and scare propaganda to create scenarios for martial law’s extension and its probable imposition nationwide
November 15, 2018

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP)-Mindanao strongly condemns the US-Duterte regime for employing, through the Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP), extreme militarist measures, black ops, terror tactics and scare propaganda to create scenarios that lay the ground for the extension in Mindanao of martial law, which, highly probably, would be […]

Read more

Justice is nowhere to be found still for the Ampatuan Massacre victims nine years after
November 15, 2018

Nine years after the brutal massacre in Maguindanao of more than fifty media men and women, justice continues to be far beyond the grasp of the family and friends of the victims as the Ampatuan warlords remain unpunished, even under the Duterte regime.   The NDFP-Mindanao condemns the Duterte facist state for being party to […]

Read more