National Democratic Front of the Philippines

Henry Yuson, suspect who voluntarily surrendered in Rep. Rodel Batocabe’s slay case, not a red fighter; Albayalde, Ano and Duterte, criminal masterminds!
January 07, 2019

  Philippine National Police (PNP) Chief Oscar Albalyalde’s latest statement is nothing but a malicious and persistent effort to treacherously implicate the revolutionary movement and the NPA in the high profile murder of Rep. Rodel Batocabe.   His claims that one of the suspects who surrendered, Henry Yuson, for the killing of Rep. Batocabe was […]

Read more

Saulogon kag itib-ong ang aton mga kadalag-an! Isahon ang malapad nga pumuluyo agud rumpagon ang US-Duterte nga Rehimen!
January 07, 2019

  Nag-umpisa ang rebolusyonaryong kahublagan sa Negros basi sa desisyon sang Partido Komunista sa bag-ong tukod sang 1968 sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo para pagtigayon sa hilikuton sa pungsudnon nga panawagan nga expansion sa rebolusyonaryong kahublagan sa bilog nga pungsod. Para isulong ang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa batok sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Naghulag ang […]

Read more

On the pen and the gun
January 02, 2019

The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e. the class which is the ruling material force of society, is at the same time its ruling intellectual force. The class which has the means of material production at its disposal, has control at the same time over the means of […]

Read more

Long live the golden anniversary of the Communist Party of the Philippines! Long live our 50 years of relentless struggle and shining victory!
January 02, 2019

  This year is a celebration of the 50th golden anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP) that is guided by Marxism-Leninism-Maoism (MLM). This is a celebration of the five decades of relentless struggle of the Filipino proletariat and the people for genuine freedom, democracy and justice. In five decades, the CPP has […]

Read more

Panagkablaaw ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) iti maika-50 a tawen nga anibersaryo ti Partido Komunista ti Pilipinas
January 02, 2019

  Iti nagan ti amin a rebolusyonaryo nga organisasyon ken umili ti Kordilyera, mangipabpaabot ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) iti naimpusoan a kablaaw iti selebrasyon ti maika-lima pulo a tawen nga anibersaryo ti Partido Komunista ti Pilipinas. Iti sidong ti panangidaulo ti Partido Komunista, natadem a natudo ti naisangsangayan a problema dagiti nailian a […]

Read more

Engkwentro sa Labo, Walang Katotohanan Nagdadamayan sa Kalamidad ang Masa at Rebolusyonaryong Pwersa
January 02, 2019

Pinapabulaanan ng NDF-Bikol ang pahayag ng 9th IDPA hinggil sa engkwentro sa Sityo Malapat, Baay, Labo, Camarines Norte noong Disyembre 30. Hinugot sa hangin ang ipinakakalat ng 96th IBPA na pekeng balita ng labinglimang-minutong putukan sa pagitan ng kanilang hanay at ng NPA-Bikol. Walang naganap na labanan at walang presensya ng mga kasama sa naturang […]

Read more

Expectations of the people in 2019
January 01, 2019

  The Filipino people expect that this year, 2019, the socioeconomic and political crisis of the ruling system will worsen and that the Duterte regime will not solve or soften but will even aggravate the crisis by imposing heavier taxes and causing the prices of basic goods and services to rise further and to use […]

Read more

Limampung taon ng walang pag-iimbot na paglilingkod sa sambayanan
December 27, 2018

Ipinagbubunyi ng mga taong-simbahan sa ilalim ng Christians for National Liberation-Bikol (CNL-Bikol) ang ika-50 anibersaryo ng PKP-MLM. Nagsisilbing tanglaw sa mga taong-simbahan ang makauring gabay ng PKP sa pagsusulong ng rebolusyon para sa tunay na pagbabagong panlipunan, kalayaan at kapayapaang nakabatay sa katarungan. Hindi lingid sa mga taong-simbahan ang bigat ng krus na pinapasan ng […]

Read more

KM-Bikol: Limampung taon ng mapangahas na pagtatakda ng kasaysayan
December 26, 2018

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan ñ Bikol (KM-Bikol) sa ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM). Muling itinatag ang PKP bunga ng kapasyahan ng mga makabayang kabataan na panghawakan ang gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM). Mula sa iilang nagtaguyod, umaabot na sa puu-puong libo ang kasapian nito ngayon. Nagdiriwang ang KM-Bikol, kasama ng iba pang rebolusyonaryong […]

Read more

ARMAS-Bikol: Limampung taon ng pagsusulong ng rebolusyong pangkultura
December 26, 2018

Nakikiisa ang Artista at Manunulat ng Sambayanan – Bikol (ARMAS-Bikol) sa pagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM). Mula sa pagkakatatag nito ay naging malaking bahagi ang gawaing kultura sa pagpapalaganap ng pambansa, siyentipiko at makamasang kultura. Sa loob ng 50 taon naglunsad ng mga kampanya ang rebolusyonaryong […]

Read more