National Democratic Front of the Philippines

CNL on Edsa Anniversary
February 21, 2019

The Christians for National Liberation unite with all revolutionary forces under the leadership of the Communist Party of the Philippines in commemorating the 1986 People Power Revolution. We hail with red salute all heroes and martyrs of the Edsa uprising whose blood and struggle permeated into national consciousness and collective pursuit for genuine democracy, social […]

Read more

Oust the satanic and killer Duterte! He has no more right to rule!
February 19, 2019

Around 2 o’clock this morning (Jan. 30), National Democratic Front of the Philippines (NDFP) peace consultant Randy Felix Malayao was shot dead by an assailant inside a bus in Aritao, Nueva Vizcaya. Nobody is to be blamed for this, but the satanic and killer Duterte and his death squad. The brutal carnage of NDFP peace […]

Read more

Condemn the de facto martial law in Samar and the worsening political repression in the country – NDF-EV
February 18, 2019

The National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) today called on the Filipino people to condemn the martial law conditions in peasant communities across the province of Samar , as the dictatorial US-Duterte regime intensifies political repression. “Duterte’s all-out war under Oplan Kapayapaan is gearing for total war and the possible imposition of martial law. The sufferings […]

Read more

Bukas na Liham Para sa mga Kagawad ng Midya
February 15, 2019

Una sa lahat, pinagpupugayan ng NDF-Bikol ang lahat ng masa at makabayang upisyal ng lokal na gubyerno na naging bahagi sa mabilis na pagbawi at pagtitiyak ng kaligtasan nina Christian Rañon, Romel “Boboy” Esmero, Ricky Bendaña at Rico Bendaña. Noong ika-9 ng Pebrero, dinukot at iligal na dinetine ng mga elemento ng 9th IBPA ang […]

Read more

Paparaming Bilang ng Sibilyan ang Biktima ng Pasismo ng 9th IDPA sa Bisa ng MO 32 ng Rehimeng US-Duterte
February 13, 2019

Mga magsasaka at hindi kasapi ng BHB ang apat na residente ng Sityo Pulang Daga, Brgy. Baya, Ragay, Camarines Sur na dinukot at iligal na dinetine ng mga elemento ng 9th IBPA noong ika-9 ng Pebrero. Sina Christian Rañon, Romel ‘Boboy’ Esmero, Ricky Bendaña at Rico Bendaña ay tinortyur sa loob ng dalawang araw. Matapos […]

Read more

Pulang pagpupugay sa mga martir ng mamamayang Bikolano
February 11, 2019

  Ika-30 ng Enero, ganap na 6:00 ng umaga, sinalakay ng mga tropa ng 83rd Infantry Battalion ang komunidad ng Brgy. Lupi, bayan ng Tinambac sa Camarines Sur at doon ay inatake ang isang yunit ng Tomas Pilapil Command (BHB-East Camarines Sur). Limang kasama at isang sibilyan ang napaslang sa nasabing pangyayari. Isa sa mga […]

Read more

Response to Jan Vic Mateo of Philippine Star’s inquiry: On the social media and website attacks
February 02, 2019

The Armed Forces of the Philippines, through its US Army-trained “social media monitoring cell,” has intensified online attacks in a vain effort to silence the Communist Party of the Philippines and sow disinformation. This cyberwarfare group attached to the Civil Military Operations Regiment of the Philippine Army utilizes facilities and methods supplied by the US […]

Read more

Oust the satanic and killer Duterte! He has no more right to rule!
February 01, 2019

Around 2 o’clock this morning (Jan. 30), National Democratic Front of the Philippines (NDFP) peace consultant Randy Felix Malayao was shot dead by an assailant inside a bus in Aritao, Nueva Vizcaya. Nobody is to be blamed for this, but the satanic and killer Duterte and his death squad. The brutal carnage of NDFP peace […]

Read more

Duterte and his death squads are cowards
February 01, 2019

The Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) and the entire Cordillera people condemn to the highest degree the cold-blooded assassination of NDFP consultant Randy Felix Malayao. This dastardly act was committed in the wee hours of the morning of this date at Aritao, Nueva Vizcaya while Malayao was asleep inside a bus bound for Santiago, Isabela. […]

Read more

On the Brutal Murder of NDFP Consultant Felix Randy Malayao
January 30, 2019

We, the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panel express our outrage and strongest condemnation on the brutal murder of Felix Randy Malayao, a publicly known consultant of the NDFP on political and constitutional reforms. We condole with Ka Randy’s family, friends, comrades and colleagues as we give him our highest honor for […]

Read more