Kalatas October 2018 [Editoryal: Buong-tapang na labanan ang lahat ng teroristang pakana ni Duterte]