PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL
End martial law! Overthrow the US-Duterte regime!May 23, 2018
Pagpaparusa ng BHB kay Eddie EmbileMay 22, 2018
NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang KabutiganMay 22, 2018
Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattlingMay 21, 2018
May
21

Wakasan ang batas militar! Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!

Idineklara ni Rodrigo Duterte ang batas militar sa buong Mindanao upang ilunsad ang gera ng pagwasak sa Marawi, paigtingin at palawakin ang Oplan Kapayapaan at ipataw ang tiraniko at teroristang paghahari sa buong bansa. Sa ngalan ng "pagsugpo sa terorismo," binomba ni Duterte ang Marawi na walang pakundangan sa buhay, ... [READ MORE]

Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Condemn Israeli massacre of Palestinian demonstrators Release Zaldy CaƱete expeditiously like NPA releases its prisoners-of-war
Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP
Ang Bayan Editoryal, Mayo 7 2018 (Edisyong Bisaya): Tapuson ang Balaod Militar ug Oplan Kapayapaan

Ang Bayan Headlines, Mayo 7 2018: Edisyong Bisaya

Ang Bayan Editoryal, Mayo 7 2018: Wakasan ang batas militar sa Mindanao at Oplan Kapayapaan!

Ang Bayan Headlines: Mayo 7, 2018

Ka Yem: Lumad, Mandirigma

#Marx200: Mag-aral ng Marxismo, Baguhin ang mundo!

AB Special Issue

Marx 200Mag-aral ng Marxismo!Baguhin ang mundo!
Download

AB Special Issue

100 TaonRebolusyongOktubre
Download